Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 66/16 - Programavtale 2016 -2020 Husbanken

Tore Fjerdingen - klikk for personkort
Saksbehandler: Tore Fjerdingen
Arkivref. 2016/4743
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 66/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Programavtale for Husbankens kommuneprogram bolig for velferd 2016 mellom levanger Kommune og Husbanken Midt-Norge godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • E-post fra Husbanken av 27. juni 2016 med forslag til programavtale


Vedlegg:

1

Programavtale 2016 -2020 Husbanken PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger Kommune har siden 2013 hatt en lignende samarbeidsavtale med Husbanken. Programarbeidet forplikter begge parter. Husbanken bidrar til trygge og gode boforhold og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og innbyggere generelt. Arbeidet med universell utforming som fremmer likeverdig samfunnsdeltagelse og egnede boliger i kommunen skal være en integrert del av programarbeidet. Det ligger nå et forslag om å forlenge avtalen med Husbanken fram til 2020.  

Kommunen mottok forslag til avtale 27.6 hvor Husbanken ønsket signert avtale i retur før sommerferien i påvente av politisk behandling. Rådmannen signerte avtalen 5.7 og tok forbehold om godkjenning i formannskapet 17.8.

Hovedmålene i dette arbeidet er at:

  • Alle skal ha et trygt sted å bo.
  • Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.
  • Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.


I avtalens pkt.VI vises det til at programkommunene vil være prioritert ved tildeling av økonomiske midler fra Husbanken. 

Vurdering:

Gjennomføringen av programavtalen fra 2013 har vist at et slikt forpliktende samarbeid er bra for levanger Kommune. Vi har hatt et sterkere fokus på boligbygging generelt og spesielt opp mot de store byggeprosjektene vi har på gang innen helsefeltet. Rådmannen foreslår derfor at vi går inn i et vider forpliktende samarbeid med Husbanken gjennom programavtale for Husbankens kommuneprogram, Bolig for velferd 2016 -2020. By- og tettstedsprogram.

Kommunen har i sitt arbeid med revidering av Boligsosial Handlingsplan lagt hovedmålene og strategien i Bolig for velferd til grunn for revideringen. Husbanken har også deltatt konkret som samtalepartner i dette arbeidet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051