Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 64/16 - Kommunens delegeringsreglement - oppdatering

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/5200
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 64/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det oppnevnes et utvalg som bes komme med forslag til nytt delegeringsreglement for Levanger kommune. Som medlemmer av utvalget velges:

__________________

__________________

__________________

Rådmannen stiller med sekretær for utvalget. Frist for utvalgets arbeid settes til 9.11.16.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger kommune sitt delegeringsreglement (delegasjonsreglement) ble sist behandlet i kommunestyret 20.11.13, sak 52/13

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.

Gjennomgang av reglementet skal tas både av formelle grunner gjennom lovkravet og gjennom at det er mulig at dagens kommunestyre ønsker en annen ansvarsdeling mellom ulike politiske organer og mellom administrasjon og politikk.

Vurdering:

Ved de siste gjennomgangene av delegeringsreglement har formannskapet oppnevnt et utvalg og rådmannen stilt med sekretær. 

Sist ble følgende medlemmer oppnevnt:

 
Kommuneadvokaten for Innherred samkommune fungerte som sekretær for utvalget. 

Det foreslås at utvalget får en frist til tidlig i november.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051