Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Økonomisk støtte til Ronglan samfunnshus

Nettutgaven av avisa Innherred 27. juli har et oppslag om kommunal bevilgning til samfunnshusene i Levanger. Den samme avisartikkelen forteller at det totalt kom inn 12 søknader om økonomisk støtte innen fristen. Avisartikkelen forteller også at på grunn av en kommunal glipp ble søknaden fra Ronglan samfunnshus arkivert feil, og derfor blir det ikke tildelt midler til Ronglan samfunnshus i 2016. Fra administrasjonens side blir det det opplyst at Ronglan vil bli prioritert neste år.

Søknaden fra Ronglan samfunnshus er registrert innsendt 18. mai og er dermed tatt imot i god tid før søknadsfristens utløp 1. juni. I søknaden er det opplyst at formålet med støtten til omsøkte tiltak er å gjøre samfunnshuset penere utvendig, energisparing og økt komfort inne i selve samfunnshuset.

På samme måte som i mange andre bygdesamfunn spiller samfunnshuset på Ronglan en viktig rolle som samlingspunkt i bygda, og som for de andre samfunnshusene i Levanger utgjør den kommunale støtten et svært kjærkomment tilskudd til eventuelle vedlikeholdsprosjekter som knytter seg til selve samfunnshuset.

De tiltakene som Ronglan samfunnshus søkte om penger til er gjennomført, mye av arbeidet er gjort på dugnad og uten økonomisk støtte fra Levanger kommune. Men det blir veldig feil at kommunen gjennom manglende arkiveringsrutiner ikke får på plass en likeverdig behandling av innkomne søknader.

Samfunnshusene representerer i høyeste grad det frivillige organisasjonslivet, preges i stor grad av dugnadsbasert drift, samt at de involverte har et stort ønske om å bidra til å utvikle sitt nærmiljø.

Spørsmål til ordføreren

  1. Hvilket kronebeløp vil Levanger kommune prioritere til Ronglan samfunnshus i 2017 jamfør administrasjonens oppslag i Innherred 27. juli?
  2. Basert på at kommunen har arkivert opprinnelige søknad feil, vil ordføreren stille seg positiv en ny behandling av søknaden fra Ronglan samfunnshus om støtte i 2016?

 

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
, V


behandling

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051