Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - FO 1/16 - Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 753 (Åsen-Åsenfjord)

 

Venstre vil ha økt fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord. En økende trafikkmengde og mange tunge kjøretøy krever at det kommer på plass en gang- og sykkelveg langs denne strekningen snarest.

Venstre mener det er viktig å prioritere mye trafikanter og hindre trafikkfarlige situasjoner langs veien. Gang- og sykkelveg vil gjøre fremkomsten tryggere for fotgjengere, det vil gi muligheter for alle til å velge sykkel, øke trivselen for de som bor langs veien og bidra til økt trafikksikkerhet for bilistene.

Gjennom de siste årene har det blitt gjort enkelte tiltak for å øke trafikksikkerheten langs denne fylkesveistrekningen, blant annet har Levanger kommune fått tillatelse av vegeier (fylkeskommunen) til å forskuttere utbygging av veglys på strekningen, men dette er utlegg som Levanger kommune må finansiere, og forskuttert beløp vil bli tilbakebetalt til kommunen når gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 blir prioritert i ny fylkesvegplan og budsjettert.  

Arbeidet med å få realisert en utbygging av gang- og sykkelvei langs denne strekningen har pågått gjennom mange år, og man kan vel trygt si at Arbeiderpartiet og Høyre i Nord-Trøndelag (som har styrt fylkeskommunen) har valgt å ikke prioritere en mer trafikksikker løsning mellom Åsen og Åsenfjord i Levanger kommune.  

Nå er det derimot mulighet for å ta saken opp igjen. I juni behandlet fylkestinget strateginotat for fylkesvegplan 2018-2021. Her blir det blant annet lagt til grunn at kommunene i fylket får komme med innspill på hvilke veistrekninger langs fylkesveiene som den enkelte kommune ønsker utbedret i planperioden 2018 til 2021.


Spørsmål til ordføreren

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få realisert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord i fylkesvegplanen 2018-2021?

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
, V


behandling

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051