Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 9/19 - Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2019/74
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 9/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Budsjettforslag for SMISO 2019 godkjennes 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Rundskriv 10/2018 fra Barne, - ungdoms - og familiedirektoratet, regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Vedlegg:

1

Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag PDF

2

Budsjett 2019 for SMISO, følgebrev PDF

3

Budsjett 2019 for SMISO, Vertskommuneavtale PDF

4

Budsjett 2019 for SMISO, Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressussentre mot voldtekt PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger: 

Levanger er vertskommune for SMISO og har med det et særlig ansvar for å følge opp senteret når det gjelder økonomi og drift, samt godkjenne senterets budsjett. Budsjettet for SMISO er gjennomgått og vurdert. Budsjett 2019 med følgebrev og vertskommuneavtale er vedlagt, samt rundskriv om regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Vertskommunens økonomiske forpliktelser ligger blant annet i å forskuttere medlemskommunene sine andeler og sende ut krav på vegne av SMISO og å søke om statlig tilskudd.   

Senter mot incest og seksuelle overgrep har inngått nye kommuneavtaler med samtlige samarbeidskommuner for perioden 2018 - 2021.

22 av kommune i tidligere Nord-Trøndelag støtter senteret. Målet er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet.

I 2018 har senteret opplevd en stor vekst i antall brukere og brukerrettede aktiviteter.

Brukerrettede aktiviteter ved SMISO

2017

2018

Økning i prosent

Antall brukere

66

80

21,2 %

Besøk totalt

850

1227

44,3 %

 - Enesamtaler

409

595

45,5 %

 - Innomstikk/besøk uten avtale

275

469

70,5 %

 
Budsjettforslaget for 2019 er tilpasset denne økningen. Kronebeløp pr innbygger ble oppjustert fra 3,50 til 5 kr i 2018, dette fordi senteret ønsket å imøtekomme den økende etterspørselen ved å ansette en ekstra fagperson. Dette var viktig for fortsatt å kunne gi et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet. Stillingen ble besatt i september 2018. Senteret har høsten 2018 også startet to selvhjelpsgrupper, en gruppe for unge under 30 og en gruppe for utsatte menn. 

Vurdering:

For mennesker som er utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, anses Sentret arbeid og tilbud som svært viktig.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051