Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 6/19 - 17. mai-komitéer for 2019

Marit Hæreid Sandstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
Arkivref. 2019/25
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 6/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til 17. mai-komitéer vedtas. Ordføreren får fullmakt til å innvilge eventuelle søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig. 

Der det ikke er foreslått leder, konstituerer komiteen seg selv etter oppnevnelsen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

17. mai-komitéen for 2018 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2019.  Nedenfor følger liste over de som er foreslått:

Levanger
Kim Nilssen                             Jamtvegen 23             7605    Levanger
Vegard Austmo                       Viigs minde 14            7604    Levanger
Helle Røstad Aunan                Sjøgata 27D                7600    Levanger
Christina Bertheussen            Helge Ingstadsveg 9C 7600    Levanger
Frode Bergeland                    Engvegen 16               7604    Levanger
Kjartan Gjelvold                      Hegglia 16                  7603    Levanger
Nina Andreassen                    Gjemblevegen 61       7607    Levanger
Mariann Solberg                    Tors veg 14 B              7602    Levanger
Veronica Moen                       Leirabekkvegen 5       7604    Levanger

Skogn
Camilla Støre                         Støreshøgda 119        7620    Skogn
Jonas H. Norbakk                    Støreshøgda 186        7608    Levanger
Ragne Hynne Arnes                Støreslia 56                7620    Skogn
Marte Myhr Haugberg           Finnevegen 41            7620    Skogn
Anita Hallan                           Skognvegen 35           7620    Skogn
Øystein Kristoffersen             Gamle E6 639             7623    Ronglan
Vegard Tangen                       Gustav Sjaastadsv.15 7620    Skogn
Geir Øyen                               Bergslia 14                 7620    Skogn

Markabygda
Mona Finstad                         Bonsakbakken 5         7622    Markabygda
Håvard Hallan                        Hallanvegen 60          7622    Markabygda
Kenneth Teigen                      Markagbygdv.323      7622    Markabygda
Erlend Kulås                            Kulåsvegen 83            7622    Markabygda
Inga Hammer                         Sørgrenda 262            7622    Markabygda
Kristin Skjerve                        Hallanvegen 83          7622    Markabygda
Kathrine Fjellstad                   Hallanvegen 17          7622    Markabygda

Ekne
Knut Dreier , leder                 Falstadberget 21        7624    Ekne
Anne Toril Krutnes                 Falstadberget 40        7624    Ekne
Ingrid Frøseth                         Bursflata 1                  7624    Ekne
Bjørn Grenne                          Eknesvegen 188         7624    Ekne
Bjørnar Rømo                        Byavassvegen 213      7624    Ekne
Lisbeth Eggen                         Gevikvegen 66            7624    Ekne
Lars Stavrum                          Eknesvegen 223         7624    Ekne

Åsen
Vigdis Myhre                          Husbygrenda 87         7630    Åsen
Andreas Aas                           Vollamarka 4              7632    Åsenfjord
Steinar Harjo                          Vollamarka 12            7632    Åsenfjord
Hanne Augdal Dahl                Vollavegen 83             7632    Åsenfjord
Rita Almlid                              Nydalen 23                 7632    Åsenfjord
Rune Tronstad                        Sørfossen 2                 7630    Åsen
Kari Flokkmann                       Maurveglia 26            7630    Åsen
Håvard Balsvik                        Fossingtrøa 4              7630    Åsen
Silje Emilsen                           Frostavegen 69           7630    Åsen
Anette Aas                              Fossingtrøa 21            7630    Åsen


Ytterøy
Sigvar Sandstad, leder           Nesset 39                   7629 Ytterøy
Sigbjørn Stavrum                    Sørsia 34                     7629 Ytterøy
Maricon a Calzado                 Sørsia 521                   7629 Ytterøy
Regine Steinvik                       Oterstein 67               7629 Ytterøy
Janne Kjølsvik                         Innbygda 573             7629 Ytterøy
Stig Nordø                              Innbygda 573             7629 Ytterøy
Ole J. Skauge                          Flatan 167                  7629 Ytterøy
Per Kr. Skjerve                        Flatan 243                  7629 Ytterøy
Rolf Vegar Hagen                   Sørsia 495                   7629 Ytterøy
Daina Gadliauskiene              Flatan 173                  7629 Ytterøy
Inger M. Norum                      Bjørvikdalen 108        7629 Ytterøy
Vigdis Dybvad                         Flatan 36                    7629 Ytterøy
Arve Karlsen                           Bergshaugen 20         7629 Ytterøy

Vurdering:

Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges.  Det er ikke alle komiteene som har foreslått ny leder.  I disse tilfellene anmodes de nyvalgte komiteene å konstituere seg selv. Alle valgte medlemmer inviteres til en fellessamling, og konstituering vil skje i forbindelse med denne.

Komitéene for 2019 må fremme forslag på nye medlemmer til 17. mai-komitéen for 2020.  Dette forslaget sammen med komitéens regnskap må sendes Levanger kommune snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2019.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051