Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - FO 1/19 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Kjøp av deler av området på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi

På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling 13. november 2018, ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer, men at Levanger kommune ikke har ledige arealer tilgjengelig. En planlagt bruk av næringsarealet i Vassmarka i Åsen ble stoppet på grunn av kommunal saksbehandlingsfeil og ny E6, mens ett næringsområdet på Fiborgtangen er eid av Norske Skog.

På ett spørsmål til ordføreren i formannskapet 28. november om næringsarealer og bedriftsetableringer, gir ordføreren meg følgende svar: «Jeg har tidligere tatt til orde for at kommunen skal kjøpe deler av næringsarealet på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi.»

Ettersom Levanger kommune per dags dato har lite med tilgjengelige næringsarealer, er det positivt at ordføreren har tatt til orde for at kommunen skal kjøpe tilgjengelige næringsarealer fra private virksomheter. Da er det også viktig at slike initiativer blir fulgt opp med handling, og at Levanger kommune har en offensiv tilnærming til næringsspørsmål.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en offensiv næringspolitikk og legge til rette for bedrifter som skaper arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg her.


Spørsmål til ordføreren:

Hvorfor har ikke Levanger kommune kjøpt deler av næringsområdet på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunale regi slik ordføreren sier han har tatt til orde for?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051