Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 106/17 - Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/7645 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 106/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til finstue og spisestue ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
  2. F.nr. 30.01.70, Monica Helden, og f.nr. 01.02.74, Christian Green, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS, har den 21.08.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til finstue og spisestue ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 

Fjellstua på Frolfjellet har vært gjenstand for en betydelig oppgradering i den senere tid og er et populært referansepunkt for lokalbefolkningen, samt også andre besøkende. Stedet har for noen år siden vært innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle klasser.

F.nr. 30.01.70, Monica Helden, og f.nr.01.02.74, Christian Green, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering, jfr oversendt mail med vedlegg av den 01.09.2017.

Ingen av høringsinstansene har kommet med negative merknader til søknaden.   

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 919 472 669, Skallstuggu Fjellstue AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til finstue og spisestue ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 30.01.70, Monica Helden, og f.nr. 01.02.74, Christian Green, tilrås godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051