Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - FO 6/19 - Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - ROS analyse for Innherred brann og redning

Det ble i Kommunestyret i mars vedtatt å utrede beliggenhet for ny brannstasjon / blålysbygg.  Dette er en viktig prosess, men det løser ikke de problemer som er påpekt i Arbeidstilsynets rapport fra 2016 og i ROS-analysen fra mars i 2019 på kort sikt. Denne ROS analysen burde vært presentert for Formannskapet og Kommunestyret.

Det har vært kjent lenge at de bygningsmessige forholdene ved Levanger brannstasjon ikke har vært slik de burde være. Det alvorligste er utfordringer man har i forhold til ren og skitten sone. Her oppleves en sterk bekymring blant ansatte da det er fare for at det på sikt kan føre til alvorlige helseplager.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke strakstiltak vil bli satt i gang for å ivareta ansattes helse i forhold til de utfordringer som beskrives i ROS-analysen?

Hvilket tidsaspekt er satt for strakstiltak, og er det utarbeidet en økonomisk oversikt som viser kostnader?

Astrid Juberg Vordal
Astrid Juberg Vordal, AP


behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051