Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.09.16 - sak 82/16 - Foretaksnummer 817 500 722 - Bryggestua restaurant AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2016/6156 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.09.16 82/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 817 500 722, Bryggestua Restaurant AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for planlagt oppstart av virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 06.10.46, Odd Einar Langø, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad datert den 27.07.2016.


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 817 500 722, Bryggestua Restaurant AS, har den 27.07.2016 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Det har i en årrekke vært restaurantdrift i lokalene i Sjøgata 1, men driften ble innstilt i fjor høst p.g.a. konkurs. Det søkes om bevilling ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 

F.nr. 06.10.46, Odd Einar Langø, og f. nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Omsøkt styrer og stedfortreder har gjennomført og bestått de lovpålagte kunnskapsprøver.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. ledd vært forelagt politiet v/ lensmannen og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 817 500 722, Bryggestua Restaurant AS, Sjøgata 1, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode 31.12.2019.

F. nr. 06.10.46, Odd Einar Langøs, og f. nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.09.2016 15:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051