Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.04.16 - sak 34/16 - Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 2016

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2016/2200
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.16 34/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd, 2016 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Lokale retningslinjer PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger kommune har siden 2011 vedtatt lokale forskrifter med utgangspunkt i sentrale forskrifter.   

Lokale retningslinjer skal være avklart året før virkningsåret.  I 2015 skjedde det imidlertid en del endringer som krevde en del avklaringer, og behandlingen av retningslinjene ble derfor utsatt til 2016. Retningslinjer, inkludert satser for 2017 vil imidlertid foreligge innen 31.oktober 2016 i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forslag til lokale retningslinjer er noe endret fra tidligere, og er samordnet med tilsvarende retningslinjer for Verdal kommune der det har vært naturlig

I dialog med private barnehager betegnes tidligere «Lokal forskrift» som «lokale retningslinjer» fra 2016.  

De lokale retningslinjer beskriver i fem deler hvordan kommunens rammetilskudd fordeles til de private barnehagene, samt en del om klagerett: 

  1. Fellespott
  2. Tilskudd til driftskostnader
  3. Rapporteringsdatoer og telledatoer
  4. Tilskudd til kapitalkostnader
  5. Fordeling av andre statstilskudd
  6. Klagerett


I forslag til lokale retningslinjer har vi foreslått 4 telledatoer. 

I merknad til forskriften §12, 4. ledd heter det blant annet: “Der kommunene har flere rapporteringstidspunkter i lokale retningslinjer eller ved «store aktivitetsendringer», gjelder vedtakene som fattes fra det aktuelle tidspunktet og tiden fremover.”

I vårt forslag går vi tilbake i tid. Konklusjonen i styrermøtet var at alle ønsket å fastholde rapporteringa slik vi har foreslått, da dette oppleves som en bedre ordning for barnehagene.

Forslag til driftssatser for 2016 er lavere enn vedtatte satser for 2015.

For store barn utgjør redusert tilskudd kr. 1.641,- og for store barn kr.3.215,-

Dette skyldes at beregning av pensjon er endret, samt at resultatregnskap for kommunale barnehager i 2014 var bedre enn i 2013, som var grunnlag for fastsettelse av sats i 2015.

Differensierte kapitalsatser innebærer at de aller fleste barnehagene får laveste sats med utgangspunkt i byggeår. Denne satsen er lavere (kr. 8800 for 2016 versus kr. 9500 i 2015).

Flere private barnehager har signalisert at reduserte drift og kapitalsatser skaper utfordringer i 2016.

Private barnehagers landsforbund(PBL) og Espira har klagesaker til behandling hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen har medio mars ferdigbehandlet klagene. Organisasjonene har vunnet fram med sine klager, og satsene for 2016 vil derfor bli justert.

Rådmannen ber om fullmakt til å justere satsene da det er snakk om mindre korrigeringer. 

Vurdering:

Private barnehager har gitt utrykk for at de ønsket en lokal tilpasning og lokale retningslinjer, og de vedlagte retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med private barnehager.     

Retningslinjene tydeliggjør forhold rundt aktuelt lovverk. Erfaringsmessig har de lokale retningslinjene (tidligere lokal forskrift) bidratt til forutsigbarhet både hos private barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.04.2016 15:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051