Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.10.16 - sak 94/16 - Kjøp av 2 boliger til bosatte flyktninger

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2016/6902
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.10.16 94/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune kjøper Nordengbakkan 23 for en sum av kr. 2.998.800.- inkl. dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 

Levanger kommune kjøper Engvegen 20 for en sum av kr. 2.200.000.-

Det tas opp lån tilsvarende kjøpesum inkludert omkostninger. Kr 5.300.000,-

Det søkes tilskudd i husbanken i henhold til regler om kommunale utleieboliger. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

To store familier bor i leide boliger. I begge tilfeller skal boligene selges og det er da et spørsmål om kommunen kan tenke seg å kjøpe boligene. 

Det finnes ikke et tilbud innenfor dagens kommunale boliger som tilfredsstiller i størrelse og geografisk plassering.

I begge tilfellen er det slik at familiene har bodd i gitte nabolag og det er ikke ønskelig å endre dette. Blant annet er det et ønske at familiene skal bo i de skolekretsene de allerede er etablert i. I boligsosial handlingsplan vedtatt i driftskomiteen sak 28/16 blir det fremhevet viktighet av å bo i gode bo-områder. Spesielt skal det tas hensyn til barn slik at det kan etableres gode relasjoner til andre i skolekretsen og boligområdet.

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved:

  • oppføring av nye boliger
  • kjøp av boliger
  • utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
  • etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett


Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Samlet husleieinntekt på boligene er i dag 25.000 pr. mnd. 

Vurdering:

Rådmannen ser dette som lite risikofylt kjøp. Levanger kommune er programkommune i Husbanken og skal de nærmeste årene arbeide aktivt med husbanken virkemidler innen leie til eie problematikken. Boligene ligger i attraktive boligstrøk. Ett i nytt felt på Nesset og et i eksisterende boligområde på Ankolm.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.10.2016 19:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051