Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.12.15 - sak 115/15 - Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/6409 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.12.15 115/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for periodene 02.12 – 31.12.2015 og 01.01.2016 – 31.12.2019. 
  2. Håvard Aunan (16.04.66) og Håvard Frantzvåg (10.10.79) godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad datert den 22.09.2015. 

Saksopplysninger:

Bunnpris Levanger v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS, har den 22.09.2015 søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1i forbindelse med oppstart av virksomhet i Staupslia 34 C. Bunnpris v/ Håvard Aunan har tidligere drevet dagligvareforretning på Levangernesset, men denne ble avviklet for noen år siden i påvente av en bedre egnet tomt til formålet.

Håvard Aunan (16.04.66) og Håvard Frantzvåg (10.10.79) søkes godkjent som salgsbevillingens styrer og stedfortreder. Omsøkt styrer og stedfortreder har gjennomført og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser. 

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet v/ regionlensmann og skattemyndighetene v/ kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at Bunnpris Levangernesset v/ foretaksnummer 963 902 719, Håvard Aunan AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for virksomhet relatert til Staupslia 34 C. 

Håvard Aunan (16.04.66) og Håvard Frantzvåg (10.10.79) tilrås godkjent som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.12.2015 13:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051