Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 26.06.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg.
Tid: kl. 13:00 - oppmøte - valgstyrets møte

Sakliste som PDF  - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF  - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 42/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. juni 2013 protokoll vedtak
PS 43/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingunn Skei utredning vedtak
PS 44/13 Regnskap for Skogn fjellstyre 2012 utredning vedtak
PS 45/13 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2012 utredning vedtak
PS 46/13 Marsimartnan 2013 - rapport og økonomisk oversikt utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf -  forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap  varamedlem  ap/krf  x   Arild Børseth

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Grete Ludvigsen næringssjef  


 

Merknader

 

 

 

PS 42/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. juni 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.06.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 5.6.13 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 5.6.13 godkjennes.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingunn Skei

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.06.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Som nytt varamedlem til plan- og utviklingskomiteen velges som 1. vara for ap/sp/krf: Hallvard Svendgård.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ingunn Skei innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt varamedlem til plan- og utviklingskomiteen velges som 1. vara for ap/sp/krf: Hallvard Svendgård.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/13 Regnskap for Skogn fjellstyre 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2012 tas til orientering.

 

 

 

PS 45/13 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2012 tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/13 Marsimartnan 2013 - rapport og økonomisk oversikt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.06.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen (krf) fremmet følgende tilleggsforslag – punkt 2:

Et medlem oppnevnes av fakkelnattkomiteén

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Karlsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Økonomisk oversikt for 2013 godkjennes. Årets overskudd, kr 47.644 går til økning av tidligere opparbeidet fond for Marsimartnan.

Som ny hovedkomite velges.


Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkeltoget 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.06.2013 07:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051