Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.01.15 - sak 7/15 - Ny postregulering- høring av utkast til ny postlov og postforskrift

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/120
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.01.15 7/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg ikke til Samferdselsdepartementets utkast til ny postlov og postforskrift herunder innføring av EUs tredje postdirektiv. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsnotat fra Samferdselsdepartementet datert den 22.10.2014 PDF
   
 2. Forslag til ny postlov PDF
   
 3. Forskrift om post PDF


Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i møte den 05.11.2014 i sak nr. 96/14 at det skal framlegges høringssak til utkast til ny postlov og postforskrift. Høringsfristen er satt til den 26.01.2015.   

Intensjonen til Samferdselsdepartementet i forbindelse med utkast til ny postlov og postforskrift er bl. a. følgende :

 • Gjennomføre EUs tredje postdirektiv
 • Oppdatere regelverket som følge av de endringer som har skjedd i postmarkedet siden forrige revisjon av postregelverket
 • Sikre en minimumsstandard for kommersielle tilbud av sikker digital posttjeneste hva angår sikkerhet og notoritet
 • Styrke brukernes rettigheter
 • Innarbeide relevante internasjonale forpliktelser i Verdenspostkonvensjonen


Vurdering:

Vi lever i et samfunn som stadig er under omstilling, men rådmannen ser betenkeligheter over en del av forslagene som her er fremlagt. 

Det som er åpenbart er at gode posttjenester over hele landet er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Postdirektivet pålegger full liberalisering av forsendelse av alle typer brev, også av de under 50 gram. Erfaringen fra andre land viser her at de største bedriftene i sentrale strøk får redusert portoutgiftene, mens små og mellomstore bedrifter og befolkningen i landet for øvrig får et dårligere og dyrere posttilbud.

Postomdeling foreslås videre redusert til 5 dager i uka, dvs. at lørdag kuttes ut. Dette kan medføre at avisdistribusjonen i enkelte strøk blir krevende og utfordrende.

Rådmannen har selvsagt forståelse for at endring av samfunnsforholdene kan tilsi at ting bør organiseres på en annen måte enn tidligere, men vil på bakgrunn av en totalvurdering ikke tilrå at den foreslåtte revisjon av postlov og postforskrift vedtas. Hovedbegrunnelsen er bekymringen for negative konsekvenser for de lokalsamfunn som har en geografisk beliggenhet utenfor pressområder og såkalte sentrale strøk.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051