Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 65/14 - Avvikling av samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2014/5420
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 65/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Den rollen Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger har hatt overføres til Levanger Næringsforum AS, og samarbeidsutvalget avvikles.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Presentasjon for formannskapet 13.11.2013 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Anbefaling vedtatt i PS 29/11 som et «Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Anbefaling» var forløperen til etableringen av samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger. 

Vedtektene for utvalget ble vedtatt i PS 13/12 som følger:

Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Levanger kommune i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. Utvalget skal være Formannskapets rådgivende organ i næringssaker.

Utvalget skal

 • Dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen
 • Være høringsinstans i næringssaker
 • Følge opp samt utarbeide årlige handlingsplaner ut fra strategisk næringsplan
 • Samarbeide med andre offentlige instanser og private næringsinteresser for å kunne drive mest mulig aktiv næringspolitikk
 • Ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger
 • Utvalget kan sette egne saker på dagsorden


Utvalget har bestått av:

 • Robert Svarva: Valgt av formannskapet
 • Hans Heieraas: Valgt av formannskapet
 • Nina Bakken Bye: Valgt av formannskapet.
  Fra nov 2012 erstattet av Anne-Grete Hojem
 • Kristin Norum Norberg, Levanger Næringsforum AS.
  Fra mai 2014 erstattet av Arne Egil Landrø
 • Hilmar Olsen, Ritek AS - representant fra industribedrift
 • Steinar Nebb, representant fra Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Lars Heirsaunet, representant fra Levanger Sør
 • Helga Stavrum Opheim, representant fra landbruket i Levanger
 • Per Anders Folladal, tidligere SIVA, nå Proneo AS
 • Torgeir Lian, Kjell Lian AS


Utvalget var valgt for 2 år.

Per Anders Folladal har vært leder for utvalget. Næringssjef har vært sekretær for og har driftet utvalget. Utvalget har hatt 14 møter i perioden.

Formannskapet ble i møte 13.11.2013 orientert om hva utvalget har jobbet med og om kommende evaluering av utvalget.

Utvalget avholdt workshop sammen med formannskapet 7.5.2014.  Oppsummering fra dette møtet er:

 1. Formannskapet som er kommunens næringslivsutvalg og økonomiutvalg skal sette næringsutvikling periodisk på dagsorden, anslagsvis annethvert møte.
 2. Levanger Næringsforum inviteres til rollen som næringslivets kontaktpunkt mot formannskapet.
 3. Det forutsettes et næringsforum som bygger legitimitet, og som representerer geografi og bransje på en god måte.
 4. Det anbefales at styret i Levanger Næringsforum er rent næringslivssammensatt, dvs ikke med politisk oppnevnte representanter.
 5. Samarbeidsutvalget avvikles. Det arrangeres et fellesmøte mellom Samarbeidsutvalget og Levanger Næringsforum for å sikre god overlapping.  


Disse innspillene må formelt tas opp til diskusjon og besluttes i et ordinært Formannskapsmøte. 

Vurdering:

Samabeidsutvalget ble etablert i en tid hvor en så at det ikke eksisterte et formelt talerør fra næringslivet til kommunen. Dette spesielt etter at Levanger Næringsselskap AS ble besluttet avviklet i sin nåværende form. Levanger Næringsselskap AS hadde da et styre sammensatt av politikere og representanter fra næringslivet.

De seneste årene har Levanger Næringsforum AS (tidligere Markedsplassen) styrket sine strategier og opplever større legitimitet i næringslivet. Det innebærer samtidig en posisjon i næringslivet som kan og ønsker å være et talerør fra næringslivet inn til kommunen i aktuelle saker. 

En vurderer dermed at den rolle samarbeidsutvalget har hatt i denne perioden nå erstattes av Levanger Næringsforum AS.

Det er avholdt samarbeidsmøte mellom lederne i samarbeidsutvalget og Levanger Næringsforum AS for å sikre god overlapping.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051