Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.10.14 - sak 76/14 - Møteplan 2015 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/6971
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.10.14 76/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for 2015 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Møteplan 2015 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2015 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse. 

Vurdering:

Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er fra 2013 lagt opp til at det annet hvert år skal holdes felles dialogseminar mellom Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Da det ikke er noe seminar i år, betyr det at det skal holdes i 2015. Datoen for dette vil bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.

I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med et kommunestyremøte.

Konstituerende møte for det nye kommunestyret etter valget er foreslått til 14. oktober, jfr. Kommunelovens pgr. 17.

Det er lagt opp til 2 dager folkevalgtopplæring etter valget.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter eller at møter kan bli avlyst på grunn av liten saksmengde.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.10.2014 16:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051