Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.15 - sak 89/15 - Evaluering Marsimartnan 2015 og ny hovedkomité 2016

Solbjørg Eggen - klikk for personkort
Saksbehandler: Solbjørg Eggen
Arkivref. 2015/168 - /C03
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.10.15 89/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2015 godkjennes.
  Årets underskudd, kr 14 648.69- inndekkes ved belastning av regnskapet for 2015, ansvar 1000. 
 2. Hovedkomité
  Leder: Solbjørg Eggen, engasjert som koordinator for Marsimartnan 2016.
  Medlemmer:
  Jan Tommy Svebakk, valgt for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
  Britt Karin Hellan, valgt for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
  Kulturenheten oppnevner ett komitémedlem for 2016-2017
  Kommunalteknikk oppnevner ett komitémedlem for 2016-17
  Formannskapet oppnevner ett medlem for 2016-2017 i det første møte for det nye Formannskapet 28.10.2015
  Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen når denne er på plass
 3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkelnatta. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet er eier av Marsimartnan

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Marsimartnan ble gjennomført fra 26. – 28. Februar 2015

Martnasområdet på torvet besto av salgsboder, en utescene for opptreden og en storlavvo for kaffe- og matservering. 70 bodholdere ble fordelt i ca. 20 treboder og to store plasttelt m/oppvarming.

ROS analyse for Marsimartnan, ble overlevert brannvesenet.

Tema: «ÆKT VARE» 

Marsimartnan 2015 – velkommen til en landsby i byen!
«ækt vare» - kvalitet – lokale produsenter – kortreist mat - mye folk og høy trivselsfaktor

Dette reklamerte vi for på det offisielle programmet i Trønderavisa. – og det meste ble innfridd! Hadde et godt samarbeid med Trønderavisa, leder for komiteen hadde ukentlige møter med markedsavdelingen fra januar til gjennomføring.

Åpning torsdag. Dårlig vær, mye folk på åpninga. Lite salg i bodene på ettermiddagen

Fredag: Flott vær, mye folk, stor aktivitet, godt med salg.

Lørdag: Flott vær, mye folk, stor aktivitet og godt med salg 

Mat:
Det var mye mat i salgsbodene også i år, matprodusentene har blitt martnan sine handverkere. Mye godt handverk og god lokalprodusert mat. Det ble også i år gjennomført kokkekamp mellom 4 lag og et dyktig dommerpanel overvar hele seansen. Lagene bestod av: Levanger Unge Sanitet, politikerlag, Rektorlag og ungdomslag. Rektorlaget stakk av med årets seier. En artig publikumshappening. Råvarene var sponset av lokale matbutikker.

TA-lavvoen:

Etter suksessen i 2014 med Lavvo på torvet leide vi inn Lavvo også i år. Trønderavisa var årets hovedsponsor for lavvoen, derfor fikk den det navnet TA – Lavvo’n. Kalkulerte leieinntekter fra de som hadde servering og martnasfest ble ikke så stor som ønskelig i kroner, vi gjennomførte byttetjenester i stedet.

Leva-Fro var ansvarlig for matsalg og servering i lavvoen på dagtid under hele martnan.  Menyen bestod av Bidos, rømmegraut og spekemat. Samt kaffe og kaker, pølse m/brød og hamburger. De utførte oppgaven meget godt. De opplevde litt lite salg i lavvoen.

Onsdag kveld ble det arrangert lavvodisko. Levanger ungdomsråd var arranger. Ca 50, 60 deltagere.

Torsdag kveld var det Quiz i Lavvoen, NO 39 var ansvarlig for denne kvelden. Kun 4 lag stilte opp. Mye vind ute gjorde kveldens gjester litt kalde og umiddelbart etter quizrundene ble Lavvoen stengt.

Lavvoen ble stilt til disposisjon for martnasfest på fredagskvelden etter Fakkeltoget. Ulike lag og foreninger ble utfordret til å gjennomføre arrangementet. Levanger Mannssonglag trakk det lengste strået og arrangerte en folkefest med stor suksess.

Langveisfarende: Jekta Pauline, fórbøndene fra Sverige og Fosen Folkehøgskole

Marsimartnan startet egentlig onsdag ettermiddag da Jekta Pauline ankom Levanger havn kl. 16.00. En uformell velkomst med trompetfanfare, historisk tilbakeblikk og bålkaffe møtte Jekta da hun la inn til kaia. Ca. 70 stk stod på Kaianlegget da jekta ankret opp. Her kan det være potensiale for et større arrangement i samarbeid med ulike lag og foreninger.

Jekta Pauline lå majestetisk til ved gjestebrygga i Sjøparken under hele martnan og mange valgte å stikke innom for å smake på Deres spesialitet; fiskesuppa. Torsdagskveld ble det arrangert bokpub m/Torvald Sund som serverte smakebitar frå si siste bok «Sildbøtta» - godt besøkt.

De svenske fórbøndene kom også i år, men uten hester denne gangen. De deltok i år for 24 gang. De overnattet på Rinneleiret og hadde sin base på dagtid ved statuen «fórbonden» på Dampskipsbrygga. De var her fra onsdag til lørdag. (8 pelser som skal ha betaling). Fórbøndene er et viktig innslag i bybildet under martnan og de er en av våre største tradisjonsbærere på Marsimartnan. De solgte ståltrågjenstander og deltok med tablå i Fakkelnatta somme med Frode Hallem. Neste år kommer de med hester.

Elevene fra Fosen kom også i år roende fra Fosen Folkehøgskole og bidro i martnasområdet med salg av selvproduserte varer, musikk og sang. Dette er en årviss og verdifull tradisjon for skolen, enn så lenge. De symboliserer kystfolket som kom roende med sine varer til «martnan på Levang».

De fikk en god bodplass, middag en kveld, gratis overnatting på Festiviteten, inngangsbilletter på Trønderhallen, og omvisning på Stiklestad. Alle elevene på skolen (35) var innom martnan.  De savner mere håndverkstradisjoner, og er litt i tenkeboksen om dette fortsatt skal være i deres skoleplaner fremover.

Ulike aktiviteter og kulturinnslag:

Alle barneskoler ble invitert til å lage aktivitet i nedre park, mellom rådhuset og lavvoen. Markabygda Montessoriskole og Nesheim skole meldte sin interesse og laget aktiviteter der hver sin dag. Martnaskomiteen ordnet med to lavvoer, bålpanner og ved. Lørdag var ulike friluftslivs-foreninger invitert til å skape liv og leven på dette området. Barnas Turlag, Innherred turlag, Munkeby herberge/ Pilegrimsleden, turskiltprosjektet i Levanger, Idrettsrådet og miljøagentene fra Trondheim stilte opp på dette. Det var ikke så mange martnasgjester som stakk innom dem, men internt blant lag og foreningene ble det en nyttig formiddag. De fikk da tid til å bli kjent med hverandre.

Det ble arrangert gulerotshow for barnehagebarn i lavvoen med utdeling av gratis gulrot til alle barna. Figurene Guttorm Grønske og Polly Papegøye underholdt til stor begeistring fra barnehagebarna.

Ulike lokale kulturkrefter underholdt på dagtid ute på scenen og inne i lavvoen. Steinar Husbyn i Levanger Lys administrerte aktiviteten både på scenen og i lavvoen. Disse var: Levanger trekkspillklubb, Levanger Spellmannslag, Levanger mannssongslag og Killingbergs fra Leksvik. 

Martnasmaskot 2015 ble i år to stk: Odin Sundal og Ingeborg Aasenhuus, begge 10 år. Begge to gjorde en strålende innsats sammen med «kåmfransier» Jann Karlsen som geleidet dem trygt gjennom hele martnan.

Hovedkomiteen 2015

Hovedkomiteen for 2015 startet opp arbeidet sent på grunn av at næringssjefen var sykmeldt, men like før jul ble Solbjørg Eggen engasjert som leder i hovedkomiteen.

 • Solbjørg Eggen, leder
 • Jan Tommy Svebakk
 • Steinar Husbyn
 • Britt Karin Hellan
 • John Helge Holmen
 • Jann Karlsen


Fakkelnatta – i år med fakler

Årets fakkelnatt ble igjen en folkefest med 70 tablå, over 700 tablådeltagere og over 6000 mennesker i toget. I tillegg er det mange tilskuere langs ruta.

«Teknisk bas» Jens Kristiansen fra Levanger Vel hadde også i år det tekniske ansvaret med å slukke lyset i gata, plassere ut 50 bålpanner, ordne strømkilder for tablådeltagerne på kortes mulig tid. Han og hans team gjør en fantastisk innsats for fakkelnatta.

Fakler: LHK stod for ansvaret for fakkelsalget også i år. 1300 fakler ble solgt. Det blir alltid mørkt i toget på slutten av ruta. 

Brannvesenet deltok med mange menn som var utplassert tett i tett langs hele ruta. Til tider var det mye vind på enkelte strekninger, noe som resulterte i gnistregn fra både bålpanner og fakler. Alt gikk bra.

Filming av fakkeltoget: Åsmund Brygfjeld fra kommunen og HINT studenter (Multimedialinja på Steinkjer) kontaktlærer Richard Hearsey gjorde en fantastisk innsats på dette området.

Løypetraseen: Løypa kunne med fordel vært merket bedre, mange som gikk feil i Kirkegata slik at de ikke fikk med seg tablåene ved Dampskipsbrygga og bak kirka.

Fakkelsuppe: Etter fakkeltoget ble alle tablådeltagerne invitert til Fakkelsuppe og levende musikk fra spællmanngruppa. Suppe og musikk fikk vi gratis, varaordfører serverte suppe og takket for deltagelse i Fakkelnatta. Bedre oppmøte i år enn i fjor.

Fakkelfestene rundt omkring i byen etter fakkelnatta gav fulle hus nesten overalt:

 1. No. 39. Fult hus, lite plass til dansegolv
 2. Backlund restaurant: Bordbestilling fult.
 3. Orion m/ Frank Scott: Fullt hus
 4. Banken m/ Bursdagsbandet: Fullt hus
 5. Brygga Gastropub: Fult hus, fullbooket bordbestilling 2 mnd før fakkelnatta. For lite dansegolv
 6. Fakkefest i Lavvo’n med Levanger Mannssonglag. Fult hus, danseplatt for anledningen
 7. Frk Renbjør: Fullt hus
 8. Galleri Fenka: Fullt hus
 9. Jekta Pauline: Fullt hus
 10. Pernilles: Lite folk
 11. Biblioteket trylleshow trakk også fullt hus


Fakkelnattkomiteen i 2015 bestod av:

 • Solbjørg Eggen, leder
 • Lena Kirknes Ulseth
 • Oddbjørn A. Hagen
 • Steinar Husbyn
 • Ylva Almås Haugan

Resultat regnskap 2015

tabell


Underskudd - ikke inndekket: Kr 14 648,69     

Organisering og ressurser:

Hovedkomiteen innrettet seg slik at det ble arbeidet i mindre arbeidsgrupper i henhold til de ulike ansvarsområdene. Dermed mener en å ha brukt ressursene mer effektivt og at det totalt er medgått mindre tid enn tidligere.

Øvrige ressurser medgått i arbeidet:

Anslått timeforbruk for de enkelte områdene – ikke fakturert:

Hovedkomiteen 

800 timer a kr 300

Kr 240.000

Fakkelkomiteen

200 timer a kr 300

Kr  60.000

Veg/parkering

 

kr   40.000

SUM

 

Kr. 340 000

I hovedkomiteen utgjør dugnadsinnsatsen 25%.

Vi inngikk en ny sponsoravtale med Trønder Avisa som gjelder 2015 - 2018 som gjelder markedsføring. I tillegg fikk vi egne sponsorinntekter til lavvoen fra Trøneravisa, derfor ble den kalt TA lavvo’n.

Hovedkomité Marsimartnan 2016

Solbjørg Eggen er engasjert i midlertidig stilling for å koordinere Marsimartnan 2016.

To medlemmer fortsetter fra 2015:

Jan Tommy Svebakk, valgt for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.

Britt Karin Hellan, valgt for 2015-2016, Servicekontoret, L.K. 

Kulturenheten og enhet Kommunalteknikk er bedt om å oppnevne hvert sitt komitémedlem for 2016-2017 som vil ha spesielt ansvar for henholdsvis kulturarrangement og teknisk tilrettelegging.

Formannskapet skal ha ett medlem i hovedkomitéen. I tillegg har det også vært et medlem fra henholdsvis hovedsponsor og Fakkelnattkomiteen.

Endelig godkjenning av hovedkomité gjøres av Formannskapet.

Vurdering:

Marsimartnan 2015 ble gjennomført på tilfredsstillende måte. På grunn av sykmeldinger som utsatte oppstartsprosessen, ble det utfordringer spesielt med tanke på økonomien. Det ble lite tid til å søke på eksterne midler til arrangementet. Fosen Folkehøgskole er en viktig bidragsyter i Marsimartnan, men det ble en del større økonomiske utgifter i år enn tidligere for å tilrettelegge for dem. De er nå i tenkeboksen på om de vil fortsette samarbeidet, da de mener at mye av handverkspreget er forsvunnet fra Marsimartnan. Dette må tas med i vurdering en for neste års martna. Synliggjøring av den historiske martnan sin betydning for handel via sjøveien er et viktig element i Marsimartnan.

Konkrete avtaler må lages på forhånd for god forutsigbarhet. 

Martnaskomiteen synes selv at de har levert ekte vare på kort tid. Den korte planleggingstiden fordyret utgiftene, da mange av samarbeidspartnerne allerede var booket, uten av avtalene var kvalitetssikret.

Komitéen foreslår at det legges vekt på et godt samarbeid med Bymuséet i Levanger under Marsimartnan.

Det kan vurderes en egen hjemmeside for Marsimartnan.

Marsimartnan 2016

Solbjørg Eggen er engasjert i midlertidig stilling for å koordinere Marsimartnan 2016.
Det er naturlig at koordinator for Marsimartnan også leder hovedkomitéen.

I stedet for en valgkomité er enhet Kultur og enhet Kommunalteknikk bedt om å oppnevne hvert sitt komitémedlem for 2016-2017 som vil ha spesielt ansvar for henholdsvis kulturarrangement og teknisk tilrettelegging. Dette blir mest hensiktsmessig for å få en velfungerende komité, og for at arbeidet skal komme raskest mulig i gang.

Formannskapet oppnevner ett medlem for 2016-2017. Dette må skje i det første møte for det nye Formannskapet 28.10.2015

Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen når denne er på plass.

Endelig godkjenning av hovedkomité gjøres av Formannskapet i første møte for nytt Formannskap 28.10.2015

Det foreslås følgende endring fra 2016. Koordinator/komitéleder har jevnlige møter med hovedsponsor i stedet for at denne har et komitémedlem. Dette fungerte godt i 2015. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.10.2015 14:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051