Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 11/15 - Frøken Renbjør AS - Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/1647 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 11/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 912 352 102, Frøken Renbjør AS, gis tillatelse til å flytte alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fra kafelokalene i Levanger Rådhus og til nye lokaler i Håkon den Godes gt. 11.
  2. Det settes som en forutsetning at samtlige lovpålagte godkjenninger fra offentlige myndigheters side er på plass før skjenkebevillingen skal kunne benyttes i de nye lokaler.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skatteetaten v/ kemner ISK og fra politiet v/ lensmannen i Levanger.  

Saksopplysninger:

Frøken Renbjør AS ble i formannskapets møte den 27.11.2013 i F-sak nr. 94/13 innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til den 01.07.2015 relatert til kafelokalene i Levanger Rådhus. Grunnet ønske om ekspansjon og utvikling er kafeen på flyttefot til Håkon den Godes gt 11 og byggets 1. etasje som tidligere var utleid til City Parfymeri.                                               

I henhold til gjeldende regelverk skal flytting av en skjenkebevilling godkjennes av bevillingsmyndigheten.

Søknaden har i henhold til alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og Skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. 

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 912 352 102, Frøken Renbjør AS, gis tillatelse til å flytte sin alminnelige skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fra kafelokalene i Levanger Rådhus til Håkon den godes gt 11.

Det settes som en forutsetning at samtlige lovpålagte godkjenninger fra offentlige myndigheters side er på plass før skjenkebevillingen skal kunne benyttes i de nye lokaler.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051