Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.11.11 - sak 82/11 - Møteplan 2012 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8653
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.11.11 82/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2012.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Forslag til møteplan 2012 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2012 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:
Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er for 2012, som tidligere år, lagt opp til et felles dialogseminar med Verdal kommune og Innherred samkommune. Dette er foreslått som et to-dagers seminar den 9.- 10. februar. Datoen vil også bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.

I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte.

Den 26. september er, i tillegg til kommunestyremøte, satt av til folkevalgtopplæring (oppfølgingsdag).

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst pga liten saksmengde.
      Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.11.2011 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051