Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.10.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 28.10.2009, kl. 13:00-14:05

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 100/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. oktober 2009 protokoll vedtak
PS 101/09 Destinasjonssamarbeid reiseliv - 3 alternativer utredning vedtak
PS 102/09 Høringsuttalelse vedrørende " Forslag til fremtidig organisering av nødmeldertjenesten ( 112 -rapporten)" utredning vedtak
PS 103/09 Opprop om kommuneøkonomi utredning vedtak
PS 104/09 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2010 utredning vedtak

 

 

 

Oppmøte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x

  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Reidun Johansen konsulent


Orienteringer:


Spørsmål:
Jostein Trøite, SV stilte spørsmål ad. Levanger kommunes engasjement i saken vedr. Helse Midt-Norge, Sykehuset Levanger og bemanningssituasjonen.
Ordfører Robert Svarva besvarte spørsmålet. (Notat fra funksjonsgruppen i utarbeidelsen av Strategisk plan for Helse Nord-Trøndelag 2010 – 2016 PDF)

  

 

PS 100/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. oktober 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2009

Forslag i møte:
Protokoll fra Formannskapets møte 07.10.09 godkjennes

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra Formannskapets møte 07.10.09 godkjennes     Til toppen av siden

 

 

PS 101/09 Destinasjonssamarbeid reiseliv - 3 alternativer

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune inngår avtale for 2010 med destinasjonsselskap for
inntil kr 220.000,-.
I avtalen skal inngå at destinasjonsselskap skal drifte sommeråpent turistkontor på Åsen med 35.000,-. Levanger kommune forplikter seg til et tilskudd på 35.000,- til samme turistkontor og skal samtidig bistå destinasjonsselskapet med å inngå avtale med flere kommuner på Innherred for å dekke opp øvrig driftskostnad for turistkontoret på Åsen. 

Levanger kommune bidrar i tillegg i spleiselag til å realisere Velkommen til Levanger-brosjyren.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Levanger kommune inngår avtale for 2010 med destinasjonsselskap for
inntil kr 220.000,-.
I avtalen skal inngå at destinasjonsselskap skal drifte sommeråpent turistkontor på Åsen med 35.000,-. Levanger kommune forplikter seg til et tilskudd på 35.000,- til samme turistkontor og skal samtidig bistå destinasjonsselskapet med å inngå avtale med flere kommuner på Innherred for å dekke opp øvrig driftskostnad for turistkontoret på Åsen. 

Levanger kommune bidrar i tillegg i spleiselag til å realisere Velkommen til Levanger-brosjyren.     Til toppen av siden

 

 PS 102/09 Høringsuttalelse vedrørende " Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten ( 112 -rapporten)"

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)”:

Levanger kommune stiller seg positiv til arbeidet med å etablere felles nødnummer
og felles nødmeldesentraler som skissert i konklusjonen til den interdepartementale arbeidsgruppen datert 15. juni 2009.

  1. Levanger kommune anbefaler valg av modell C, og støtter forslaget om et pilotprosjekt i Drammen med en samlokalisering av alle nødetater.
  2. Levanger kommune anbefaler i tillegg et eget pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med politisentral i Steinkjer og brann og helse samlokalisert i Namsos. Dette prosjektet vil dermed kunne prøve ut den avstandsproblematikk som vil være en av hovedutfordringene i mange regioner ettersom politiets operasjonssentraler skal bestå som i dag. En slik pilot vil være helt identisk med den anbefalte modell C.


Steinkjer har i dag politisentral. Namsos har AMK og nødmeldesentral for brann i 27 kommuner. Et pilotprosjekt for samme område kan derfor etableres raskt, og vil bygge videre på erfaringene og fagkompetanse i eksisterende nød

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Levanger kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)”:

Levanger kommune stiller seg positiv til arbeidet med å etablere felles nødnummer
og felles nødmeldesentraler som skissert i konklusjonen til den interdepartementale arbeidsgruppen datert 15. juni 2009.

3. Levanger kommune anbefaler valg av modell C, og støtter forslaget om et pilotprosjekt i Drammen med en samlokalisering av alle nødetater.

4. Levanger kommune anbefaler i tillegg et eget pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med politisentral i Steinkjer og brann og helse samlokalisert i Namsos. Dette prosjektet vil dermed kunne prøve ut den avstandsproblematikk som vil være en av hovedutfordringene i mange regioner ettersom politiets operasjonssentraler skal bestå som i dag. En slik pilot vil være helt identisk med den anbefalte modell C.

Steinkjer har i dag politisentral. Namsos har AMK og nødmeldesentral for brann i 27 kommuner. Et pilotprosjekt for samme område kan derfor etableres raskt, og vil bygge videre på erfaringene og fagkompetanse i eksisterende nød.     Til toppen av siden

 

 PS 103/09 Opprop om kommuneøkonomi

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til oppropet som Moss kommune har tatt initiativ til.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til oppropet som Moss kommune har tatt initiativ til.     Til toppen av siden

 

 PS 104/09 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2010

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2007 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.
  2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2006 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.10.2009

Forslag i møte:
Hans A. Aalberg, FRP fremmet følgende forslag:
Fastavgifta på avløp beholdes uendret i 2010.

Avstemning:
Aalbergs forslag avvist med 8 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2007 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.
    De vedlagte beregninger for vann for årene 2006 - 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2010.     Til toppen av siden 
Publisert: 23.04.2009 12:26 Sist endret: 23.12.2009 16:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051