Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 24.02.10

Møtested: HUNT - Merk møtested!
Dato: 24.02.2010, kl. 13:00-15:20
Sakliste som PDF - word (brukerveiledning PDF) - openoffice - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 14/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 03.02.10 protokoll vedtak
PS 15/10 Skolebruksplan 2010 - 2014, 2. gangs behandling utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 4 dna/sp/krf x Anne-Grethe HojemFra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Trude Nøst kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Odd Håpnes enhetsleder kultur


Orienteringer:

 

 

PS 14/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 03.02.10

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.02.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 3. februar 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 3. februar 2010 godkjennes.     Til toppen av siden


 

PS 15/10 Skolebruksplan  2010 - 2014, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

  1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
  2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
  3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
  4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
  5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 24.02.2010 17:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051