Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 22.12.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 22.12.2010, kl. 13:00-13:45

Sakliste som PDF  -  word   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 119/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 1. desember 2010 01.12.10 vedtak
PS 120/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Mia Therese Silkoset utredning vedtak
PS 121/10 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Gunhild Nesgård utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Jann Karlsen
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:

 

 

PS 119/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 1. desember 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.12.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 1. desember 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 1. desember 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 

 

PS 120/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Mia Therese Silkoset

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.12.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP)fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Odd-Einar Langø

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Mia Silkoset gis fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Olin Hallgeir Pettersen rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Odd-Einar Langø.    Til toppen av siden

 

 

PS 121/10 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Gunhild Nesgård

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.12.2010

Forslag i møte:
Olav Strid (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad
Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Gunhild Øvrum Nesgård innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.03.2011.
Vegard Granaune rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.
Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad
Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad
For disse utvalgene kalles inn vararepresentant for Nesgård i permisjonsperioden (fram til 31.03.2011):

  • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
  • Einar Borgsøs stiftelse
  • Levanger kommunes representanter til KS-organer     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.02.2011 13:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051