Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.11 - sak 62/11 - Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/6586
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.08.11 62/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune gir et tilskudd til Flyktningehjelpen i forbindelse med sultkatastrofen på Afrikas Horn med kr. 1 pr. innbygger.
 2. Tilskuddet belastes 14709, div. tilskudd , politisk arbeid.


Vedlegg:

 1. Faktaark - situasjonen på Afrikas horn
 2. Faktaark - Flyktninghjelpen i Øst-Afrika


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ordføreren i Sunndal kommune, Ståle Refstie, ber i e-post datert 8. august d.å., om at kommunene i landet stiller opp og gir bidrag til Flyktninghjelpens arbeid på Afrikas Horn. Ordføreren skriver følgende:

”Som initiativtaker til en innsamlingskampanje for de sultrammede på Afrikas horn, har jeg gleden av å informere om at 9 ordførere, på tvers av politiske skillelinjer, i dag stod samlet om et viktig budskap. Vi har i dag, gjennom blant annet Dagsrevyen, startet en landsdekkende kampanje hvor målet er å engasjere hele kommunenorge; politikere, innbyggere og næringsliv,  til å gi penger til de som virkelig trenger det mest. Vi håper at du som ordfører vil stå i spissen for en innsamlingsaksjon i din kommune. Hver time og hver krone teller.

Vi ordførere som står bak dette initiativet er:

 • AP: Sunndal Kommune, Ståle Refstie
 • FRP: Os Kommune, Terje Søviknes
 • Høyre: Ski Kommune, Georg Stub
 • KRF: Spydeberg Kommune, Britt Gulbrandsen
 • Rødt: Risør Kommune, Knut Henning Thygesen
 • SP: Rakkestad Kommune, Peder Harlem
 • SV: Vinje Kommune, Arne Vinje
 • Nesodden Kommune, Christian Hintze Holm    
 • V:  Hurdal Kommune, Runar Bålsrud


Hungersnøden i Afrika har gjort et dypt inntrykk på alle mennesker i Norge. Mange privatpersoner har også støttet de norske organisasjonene som nå gjør en fantastisk innsats for å redde liv. Mange av våre innbyggere har uttrykt et ønske om at også kommunene bør bidra med støtte  til de sultrammede. Jeg har derfor som ordfører bevilget 5 000 kroner til Flyktninghjelpens arbeid, og vil fremme ska for mitt formannskap om å øke bevilgningen til én krone pr. innbygger. Samtidig vil vi nå gå ut og oppfordre alle landets ordførere om å gjøre det samme. Selv om den økonomiske situasjonen i mange kommuner er anstrengt, tror j eg at det i tillegg til forståelse, vil være støtte og entusiasme å høste blant våre innbyggere, dersom vi også gir en skjerv til de sultrammede.

På bakgrunn av dette, vil jeg nå spørre deg om du vil stille opp sammen med oss og gi et bidrag til Flyktninghjelpens arbeid på Afrikas Horn. Ettersom vi er i den stille periode før valgkampen starter lørdag, tror vi at mange vil sette pris på et slikt tverrpolitisk initiativ.

Det er flere årsaker til at vi som har tatt dette initiativet har valgt å støtte Flyktninghjelpen. For det første er Flyktninghjelpens Norges største humanitære organisasjon med sine drøyt 2700 medarbeidere i 20 land. At de er en helnorsk organisasjon med egen tilstedeværelse i alle de områder som er rammet av hungersnøden er et selvstendig poeng. Ikke minst er man da sikret at alle pengene kommer frem uten unødvendig byråkrati. Dernest har organisasjonen stolte tradisjoner, de bygger sitt arbeid på arven etter Nansen, og de er partipolitisk nøytrale.

Vi håper du synes denne ideen er interessant og at dere vil være med på dette. Vår ambisjon er 1 krone per innbygger. Bruk kontonummer 8380 08 06006
Pengene går direkte inn på Flyktninghjelpens konto.”

Vurdering:
Rådmannen vil gå inn for at Levanger kommune støtter et slikt tverrpolitisk initiativ, og at det gis et bidrag til Flyktningehjelpens arbeid på Afrikas Horn med kr. 1 pr. innbygger. Beløpet belastes konto: 14709 div. tilskudd, politisk arbeid.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051