Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.12.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 16.12.2009, kl. 12:00-13:30

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF - word

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 119/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 120/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.11.09 protokoll vedtak
PS 121/09 Valg av overformynder med varamedlemmer for perioden 01.01.2010-31.12.2011 utredning vedtak
PS 122/09 Valg av 17.mai komiteer 2010 utredning vedtak

 


Oppmøte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef


Orienteringer:

 

 

PS 119/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.12.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 120/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.11.09

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.12.2009

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 25. november 2009 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 25. november 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 121/09 Valg av overformynder med varamedlemmer for perioden 01.01.2010-31.12.2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.12.2009

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
2. overformynder Jann Langåssve og varamedlemmene Hilde Haugan Hynne og Borger Næssan, velges på nytt for perioden 01.01.2010-31.12.2011.

Avstemning:
Aalbergs forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
2. overformynder Jann Langåssve og varamedlemmene Hilde Haugan Hynne og Borger Næssan, velges på nytt for perioden 01.01.2010-31.12.2011.     Til toppen av siden

 

PS 122/09 Valg av 17.mai komiteer 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.12.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens  forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  
  2. Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer. 
  3. Som ny leder for hovedkomiteen velges Leif Gundersen. 
  4. Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen. 
  5. Ordføreren får fullmakt til å innvilge eventuelle søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.     Til toppen av siden
Publisert: 23.04.2009 12:30 Sist endret: 23.12.2009 16:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051