Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 16.06.10 - ekstraordinært

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 16.06.2010, kl. 13:00-13:40
Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 65/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. juni 2010 protokoll vedtak
PS 66/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Robert Svarva
Kristin Aas dna varamedlem 5 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Lunnan kommunalsjef


Jostein Trøite (SV) stile spørsmål angående salg av Herredshuset på Skogn.
Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 

 

PS 65/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. juni 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.06.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapet 9. juni 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapet 9. juni 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 66/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:

  • Kommunen oppfordrer eier av barnehagen til å sjekke ut om det er aktuelle interessenter i det private markedet.
  • Når det er gjennomført slik at andre interessenter har fått muligheten til å delta, og markedspris er avdekket, kan kommunen evt. kontaktes på nytt ift overtagelse.


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til innstilling.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune overtar Staup Natur og Aktivitetsbarnehage as fra 1.8.2010 gjennom å overta alle aksjene fra LHK Marked as for 1 mill kr.
  2. Aksjekjøpet finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
  3. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Nesheim skole til nytt oppvekstsenter.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 16.06.2010 17:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051