Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.05.09 - sak 48/09 - Holsandlia 3.etappe - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt

Bjørn Sandvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivref. 2005/5271 - /231
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 13.05.09 48/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.  Det framlagte forprosjekt for Holsandlia, 3.etappe med en kostnadsramme på kr. 2.400.000 godkjennes.

2.  Anlegget finansieres som følger fra investeringbudsjettet:

     6630   Budsjett 2008  Skogn sentrum                                        kr.    500.000

     6630   Budsjett 2009  Skogn sentrum                                        kr.    600.000

     6630   Budsjett 2009  Utslippsledning Havna/Hopla              kr.    300.000

     6620   Budsjett 2009  Utskifting ledninger Skogn                   kr.    600.000

     6620   Budsjett 2009  Sjøledning Hopla                                    kr.   400.000

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I 2004-2006 ble det gjennomført separering av avløpet i deler av Holsandlia. Dette arbeidet bør fortsette slik at eksisterende fellesledninger kan saneres. Overvann vil da føres forbi Holsand renseanlegg, og belastningen på renseanlegget blir kraftig redusert i perioder med store vannmengder. Det er ønskelig med størst mulig grad av separatsystem på avløpsnettet slik at kostnadene med pumping og rensing reduseres. Ledningsnettet i området er i dårlig forfatning (dette gjelder både vann- og avløpsledninger), og enkelte beboere har store problemer med kloakken sin.

Ledningskart - klikk for PDF-versjon

Kostnadene med 3.etappe som omfatter østre del av Middelfarts veg, østre del av Øvre Alle og arm opp til Holanvegen er beregnet til kr. 2.400.000.

Materiell                                                               kr.     500.000

Grøftekostnader                                                     ”      990.000

Opprusting av veg                                                 ”       435.000

Uforutsett                                                              ”       275.000

Prosjektering, administrasjon, byggeledelse            ”        200.000

Sum                                                                         kr. 2.400.000

Vurdering:

Utskifting av vann- og avløpsledningene i det planlagte området vil være en fortsettelse av tidligere utført arbeid. Faren for tilbakeslag i kloakken blir redusert. Holsand renseanlegg blir mindre belastet, noe som fører til lavere driftskostnader. Mindre belastning på renseanlegget fører til mindre overløpstid av kloakk til sjøen, og dette er også en miljøgevinst i tillegg til den økonomiske gevinsten.

Anlegget er kostnadsregnet til kr. 2.400.000 og kan finansieres på følgende måte:

6630   Budsjett 2008  Skogn sentrum                                        kr.    500.000

6630   Budsjett 2009  Skogn sentrum                                        kr.    600.000

6630   Budsjett 2009  Utslippsledning Havna/Hopla                 kr.    300.000

6620   Budsjett 2009  Utskifting ledninger Skogn                     kr.    600.000

6620   Budsjett 2009  Sjøledning Hopla                                     kr.   400.000

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051