Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.05.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 13.05.2009, kl. 13:00-15:15
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 45/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22.04.09 protokoll vedtak
PS 46/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 47/09 Bambergs legat - fellesarealer utredning vedtak
PS 48/09 Holsandlia 3.etappe - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt utredning vedtak
PS 49/09 Årsregnskap og Årsrapport 2008 - Levanger kommune utredning vedtak
FO 1/09

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) - vedrørende mobil- og bredbåndsdekning i Levanger kommune

tekst PDF behandl.

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x  
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x (Gunnhild Ø. Nesgård)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Terje Wist ass. revisjonsdirektør
Åsmund Brygfjeld

 

Merknader:

Orienteringer

Regnskap 2008 PDF (powerpoint) – Ola Stene

ENØK-tiltak PDF – Håvard Heistad

Trønderhallen PDF – Alf Birger Haugnes

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) - vedrørende mobil- og bredbåndsdekning i Levanger kommune.

Rådmannen besvarte spørsmålet.   -  (Reinskrevet svar av 22.05.09 PDF)     Til toppen av siden

 

 


 
PS 45/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22.04.09

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.05.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 22. april 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 22. april 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.05.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 47/09 Bambergs legat - fellesarealer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.05.2009

Habilitet:

Olav Strid, DNA, ba om vurdering av sin habilitet.

Olav Strid ble av møtet enstemmig erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilbud fra Bambergs legat v/ advokat Terje Hoven av den 03.04.2009  om erverv av fellesarealene for boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2 avlås av budsjettmessige årsaker.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/09 Holsandlia 3.etappe - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.05.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.  Det framlagte forprosjekt for Holsandlia, 3.etappe med en kostnadsramme på kr. 2.400.000 godkjennes.

2.  Anlegget finansieres som følger fra investeringbudsjettet:

     6630   Budsjett 2008  Skogn sentrum                           kr.    500.000

     6630   Budsjett 2009  Skogn sentrum                           kr.    600.000

     6630   Budsjett 2009  Utslippsledning Havna/Hopla     kr.    300.000

     6620   Budsjett 2009  Utskifting ledninger Skogn          kr.    600.000

     6620   Budsjett 2009  Sjøledning Hopla                        kr.   400.000     Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/09 Årsregnskap og Årsrapport 2008 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.05.2009

Orientering i møte:

Regnskap 2008 PDF (powerpoint) – Ola Stene

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med det regnskapsmessig resultat på kr. 0,-.
Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.
Enheter med regnskapsmessig merforbruk i 2008 som har midler stående på enhetsfond, får sine respektive fond redusert med et beløp tilsvarende merforbruket. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midlene til kommunens disposisjonsfond.
Ikke finansierte investeringer, totalt kr. 9.678.403 kroner forslås dekket gjennom økt låneopptak.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:50 Sist endret: 23.12.2009 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051