Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.06.09

Før møtet ble det foretatt befaring til Kommuneskogene PDF

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 10.06.2009, kl. 14:30-15:40
Ingen sakliste  - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 57/09 Referatsaker vedtak
RS 18/09 Saksprotokoll til kontrollutvalgets møte 080609
RS 19/09 Orientering om plassering av likviditet i 2008

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Heidi Flaten v varamedlem 1 h/v x (Nina Bakken Bye)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Tove Melgård revisjonsdirektør
Terje Wist ass. revisjonsdirektør

Det ble ikke utsendt egen innkalling til møtet.

Rådmannen besvarte Hans Aalbergs spørsmål stilt i møte 27. mai, angående når det kan forventes ferdigstillelse av prosjekt på Elberg.
 
 

PS 57/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.06.2009

Utdelt i møte:

Saksprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.06.09, sak nr. 010/09 ”Orientering om brudd på kommunens finansstrategi (finansreglementet)” PDF

Orientering i møte:

Rådmannen orienterte angående ”Obligasjonssaken” PDF  |  som powerpoint

Konklusjon:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:52 Sist endret: 23.12.2009 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051