Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.09 - sak 97/09 - Alliance UniChem Norge AS - Opprettelse av apotek i Levanger kommune

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2009/8002 - /U63
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 07.10.09 97/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har ingen merknader til at Alliance UniChem Norge AS oppretter apotek ved Magneten Kjøpesenter i Levanger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Søknad datert den 10.09.2009

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad datert den 10.09.2009

Lov om apotek (apotekloven) av den 02.06.2000 nr. 39

Forskrift om apotek (apotekforskriften) av den 26.02.2001- 178

Saksopplysninger:

I henhold til Lov om apotek av 02.06.2000 ber Alliance UniChem Norge AS i brev av den 10.09.2009 om uttalelse fra kommunal myndighet i forbindelse med oppretting av apotek ved Magneten Kjøpesenter.

Vurdering:

I medhold av Apotekforskriftens § 8 er kommunen gitt anledning til å vurdere behovet for medisinutsalg, samarbeidet med det lokale helsevesen og apotekets åpningstider.

Vitus apotek har allerede i en årrekke vært etablert ved det samme kjøpesenter. I tillegg er det apotek i Levanger sentrum, samt sykehusapotek ved Sykehuset Levanger.

Rådmannen har ingen merknader til at Alliance UniChem Norge AS etablerer apotekvirksomhet ved Magneten Kjøpesenter.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051