Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.09 - sak 95/09 - Levanger kommune - møteplan 2010

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/4999 - /X03
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 07.10.09 95/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2010.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Forslag til møteplan 2010 - Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2010 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:

Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er avmerket dager for dialogseminar i februar. Slikt seminar er de siste årene avviklet sammen med Verdal kommune og Innherred samkommune, så datoene vil også bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.

I tillegg foreslås det at det i mars holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst pga liten saksmengde

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051