Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.02.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 03.02.2010, kl. 13:00-14:25
Sakliste som PDF - word (brukerveiledning PDF) - openoffice  -  protokoll PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 10/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2010 protokoll vedtak
PS 11/10 Postdirektiv nr. 3 og kommunene utredning vedtak
PS 12/10 Marsimartnan 2010 - Budsjett utredning vedtak
PS 13/10 Eventuelt kommunalt bidrag til jordskjelvofrene i Haiti utredning vedtak
FO 01/10 Spørsmål fra Nina Bakken Bye (H) - ang kostnader i forbindelse med retaksering av eiendommer tekst PDF behandl.Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Anne-Grethe Hojem

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Sende kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:
Samhandlingsreformen og drift av legesenter  (PDF) v/kommunalsjef Øystein Sende

Spørsmål:
Spørsmål fra Nina Bakken Bye (H) - ang kostnader i forbindelse med retaksering av eiendommer.
Hvor mange årsverk internt i kommunen vil gå med til retakseringen?
Hvilke oppgaver er det kommunen velger bort for å få gjennomført retakseringen med interne ressurser?
Rådmannen besvarte spørsmålet.

Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) ang diskriminerings- og  tilgjengelighetsloven – nye krav til kommunene fra 2009
1. Har kommunen utarbeidet en slik oversikt som viser behov for oppgradering av        kommunale bygg som eies eller leies av kommunen?

2. Har NHF Trøndelag fått den tilbakemeldingen de har bedt om?

3. I forbindelse med dette tillater jeg meg å spørre om ordføreren har tatt noe initiativ etter rådets forrige spørsmål om deltagelse i byggemøter.
Ordføreren og rådmannen besvarte spørsmålene.

Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) ang retaksering av eiendommer i kommunen.
I forbindelse med gjennomføringen av retaksering av eiendommer i kommunen, ble det lansert et forslag om at eiendomsbesittere som hadde foretatt utbygginger uten å søke om tillatelse, skulle få anledning til å bringe forholdene i orden. Dette ble også omtalt i pressen. Jeg er kjent med at det i ”gamle” saker er åpnet for denne muligheten.

Er det gjort noen administrative vurderinger av forslaget?
Er det foretatt noen vurderinger av hvorden dette mulige amnestiet skal gjøres kjent?
Når kan vi vente noen avklaring i saken?
Ordføreren besvarte spørsmålene.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående kursinvitasjoner og praksis rundt deltakelse.
Rådmannens besvarte spørsmålet.

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål i lukket møte.     Til toppen av siden

 

 


PS 10/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 13. januar 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 11/10 Postdirektiv nr. 3 og kommunene

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2010

Forslag i møte:
Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune anmoder regjeringen om å benytte sin reservasjonsrett når det gjelder innføringen av EU`s Postdirektiv nr. 3.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer.
Skogstads forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Levanger kommune anmoder regjeringen om å benytte sin reservasjonsrett når det gjelder innføringen av EU`s Postdirektiv nr. 3.     Til toppen av siden

 

PS 12/10 Marsimartnan 2010 - Budsjett

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Budsjett for Marsimartnan 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 13/10 Eventuelt kommunalt bidrag til jordskjelvofrene i Haiti

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2010

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av KRF, AP og SP følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune støtter Røde Kors sin innsamlingsaksjon for jordskjelvofrene i Haiti med kr. 50.000 som belastes formannskapets konto for diverse tilskudd

Avstemning:
Karlsens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune støtter Røde Kors sin innsamlingsaksjon for jordskjelvofrene i Haiti med kr. 50.000 som belastes formannskapets konto for diverse tilskudd.     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 03.02.2010 14:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051