Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Forliksrådet i Levanger


Fra 01.01.2006 ble sekretærfunksjonen for Levanger Forliksråd (som for alle andre forliksråd i landet) flyttet over fra kommunen til politiet  - www.politiet.no

Hva er forliksrådet?
Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen (lensmannen).

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av 3 valgte legfolk og like mange varamedlemmer som velges blant kommunens innbyggere for 4 år om gangen.

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - suppleringsvalg 23.09.20, sak 69/20

Rune Reinsborg, leder 
Johan Arnt Dahlen
Hanne Ihler Toldnes

Varamedlemmer:

  1. Lise Larsen 
  2. Øystein Lunnan
  3. Marthe L. Bakken


Faste møtefullmektiger til forliksrådet i perioden 2021-2024:

 

Historikk-------------------------------------

For perioden 01.01.2017-31.12.2020

Johan Fossan, leder
Anne B. Heggelund
Thor Bertil Granum

Varamedlemmer:

  1. Atle Buch
  2. Marthe L. Bakken
  3. Lise B. Larsen

   
Faste møtefullmektiger til forliksrådet:

 

For perioden 01.01.2013-31.12.2016

Johan Fossan, leder
Kristin Aas
Martin Granås

Varamedlemmer:
1. Gerd T. Heggdal
2. Kai Lennert Johansen
3. Odd Einar Langø

   
Faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.13-31.12.16:

Forliksrådet i Levanger har disse medlemmer (k-sak 71/07):

Møtefullmektiger 2007-2011  PDF

Martin Stavrum, leder til 09.06.10
Birger Meinhardt fritatt fra 30.01.08

Møtefullmektiger 2006-2007  PDF

Publisert: 23.03.2010 10:15 Sist endret: 05.03.2021 11:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051