Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Eldreråd 2019-2023

2019-2023 valgt i kom-sak 75/19 - samlefoto Klikk for samlefoto

Send e-post til eldrerådets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 


Navn

Funksjon

Merknad
Odd-Harald Bjørnøy leder  
Guri Skjesol nestleder  
Olaug Husby medlem  
Ivar Haarstad
medlem  
Berit Lyngen medlem  
Marit Røkkum medlem  
Brit Saltvik medlem  
Hans-Fredrik Donjem varamedlem  
Gerd Haugberg varamedlem  
Gunvor Arnstad varamedlem  
Gunnar Stormoen varamedlem  


Møteplan 2021 i PDF


Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2022
31.01.22 1 - 3  kl. 10.30, møterom 1045 rådhuset
08.02.22  4 - 6

kl. 08.50, møterom 3008 rådhuset

Revidering av Boligsosial temaplan - PDF v/Kjell Hugo Dybwik

08.03.22  8 - 12

kl. 09.00, Staup helsehus
kl. 09.00 - 10.00 Teamsmøte Leve hele livet
kl. 10.00 - 11.00 Orienteirng og omvisning på Staup helsehus
kl. 11.00 - 11.30 Orientering/omvisning Velferdsteknologi
kl. 11.30 - 12.30 Rådet behandler ordinære saker

21.03.22  13 - 14 kl. 13.00, møterom 1065 rådhuset
10.05.22  15 - 18 kl. 09.30, møterom 1045 rådhuset
14.06.22  20 - 25

kl.09.30, møterom 1045 rådhuset.  Orientering: Byutviklingsstrategi v/prosjektleder Antonios Bruheim Markakis- PDF

06.09.22  26 - 27

kl. 09.30, møterom 1045 rådhuset
Eldres dag 1.10.22 - Invitasjon - PDF

  • Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om økonomiplan-/budsjettarbeid - tidsplan -PDF
  • Kommunalsjef Helse og velferd Kristin Bratseth orienterer om status Skogn helsetun - PDF
04.10.22  28 - 32 kl. 09.30, møterom 1045 rådhuset
08.11.22   kl. 09.30, møterom 1045 rådhuset
06.12.22   kl. 09.30, møterom 1045 rådhuset
2021    

26.01.21

 

kl. 09.30, møte i Teams -Temamøte Kommuneplanens mål og strategier
- Kommuneplan underversjon, versjon 22.01.21 - PDF
-  Prosjektet Leve hele livet - PDF
- Aldersvennlig kommune, delrapport, juli-19 - PDF

02.02.21  1 - 3

kl. 09.30, møte i Teams
Opptak av møtet
- Orientering om vaksinasjon covid-19 - PDF  v/fagleder helsestasjon-/skolehelsetjenesten og enhetsleder Service- og digitaliseringssentert Eva K. Lian
- Årsmelding 2020 - PDF

09.03.21  4 - 7

kl. 09.30, fjernmøte i Teams - opptak
- Orientreing status vaksinering covid-19 v/enhetsleder Eva K. Lian - PDF
- Orientering status arbeid evaluering PwC-rapport v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
- Orientering Leve hele Livet v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF

13.04.21  8 - 10

kl. 09.00, fjernmøte i Teams - video

  • Helseplattformen v/avd.leder Ytterøy helsetun Kristin Haugdahl Nøst - PDF
  • Demensplan 2025 v/koordinator hukommelsesteamet Inger Korsvik - PDF
  • Økonomiplan-/budsjett 2022 – Tidsplan v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PDF

 

20.05.21  12 - 15

kl. 09.30, møterom Gullista, 2. etg. Levanger bibliotek

  • Omstillingsprosess i helse- og velferd v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
08.06.21  17 - 20 kl. 09.30, møterom 1045, rådhuset
17.08.21  21 - 23

kl. 09.30, møterom 1045, rådhuset
Skogn forum v/Tone Jørstad og Trond Knudsen orienterte om arbeidet med å avklare Skogn helsetuns framtid. - PDF
AtB v/Julia Oppegård og Arne Vang Stene orienterte om nye rutetilbud fra 7.8 og nytt billettsystem etc - PDF

07.09.21  26 - 30

kl. 09.30, møterom Gullista, Biblioteket
Kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth orienterte om omstillingsprosessen i helse og velferd - PDF

05.10.21  31 - 33 kl. 09.30, møterom Gullista, Biblioteket
09.11.21  34 - 38 kl. 09.30, møterom 1045, Rådhuset
07.12.21  39 - 42

kl. 09.30, møterom 1045, Rådhuset

Omstilling helse- og velferd v/Kjell Hugo Dybwik - PDF

TT-kort ordningen v/Trude Fossum - PDF

2020    
10.01.20  

Felles oppstartssamling for rådene - innkalling

kl. 08.30, kommunestyresalen, Levanger rådhus
Presentasjoner fra samlingen:
- Om kommunen v/Kommunedirektør Ola Stene
- Budsjett - økonomiplan v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen
- Utdanning, habilitering og rehabilitering v/kommunalsjef Marit E. Aksnes
- Helse og velferd v/kommunalsjef Kristin Bratseth
- Samfunnsutvikling v/kommunalsjef Trude M. Nøst
- Plikter og rettigheter v/rådgiver Reidun Johansen

21.01.20  1 - 4 kl. 09.30, Formannskapssalen, Levanger rådhus
- NB! ekstra møte
 11.02.20  5 - 8 kl. 09.30, Stokkbakken omsorgssenter
- Orientering knyttet til tilsyn Stokkbakken omsorgssenter v/Einar Hindenes.
 10.03.20  9 - 13

kl. 09.30, Breidablikktunet
- Orientering temaplan legetjenester v/enhetsleder Merete F. Rønningen
- Orientering om demens v/Inger Korsvik, hukommelsesteamet. Demensarbeid i LK.
- Aldring og helse

 21.04.20   UTSETTES/AVLYSES pga. innskjerpa restriksjoner for å begrense koronasmitte
05.05.20   14-15 kl. 09.30 Fjernmøte i Teams
Orientering:
- Notat fra kommunalsjef helse ad. status koronaepedmi
 02.06.20  16 - 19

kl. 09.30, Levanger rådhus, kommunestyresalen
Orientering:
- Planprosesser, planer til rullering v/rådgiver Berit Hakkebo
- Hverdagshabiliteringsteam og fysio/ergotjenesten. - Helhetlig tilbud til personermed hukommelsesutfordringer v/enhetsleder Einar Hindenes
- Orientering Prosjekter på gang v/Prosjektleder Hilde Røstad

 18.08.20  20 kl. 09.30, Levanger rådhus
Arbeids-/orienteringsmøte
- Evalueringsrapport helse og velferd - PDF
- Status Korona situasjon institusjoner v/Kommunalsjef Kristin Bratseth - PDF
- Økonomi-/budsjett prosess v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PDF
08.09.20   kl. 09.30, Levanger rådhus - møterom 3008
Orientering ad. sluttrapport helse-/velferd v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik
Arbeidsmøte Planstrategier/planer til rullering v/Berit hakkebo. Planprosesser 2019-2020 - PDF, Eldrerådets innspill - PDF
15.09.20   21 - 22 kl. 09.30, Levanger rådhus, møterom 1065
10.11.20  23 - 25 AVLYST
24.11.20  26 - 28 kl. 09.30, møte i Teams
Presentasjon budsjett-/økonomiplan v/Økonomisjef - PDF
Presentasjon kulturenhetens oppgaver v/Kultursjef - PDF
08.12.20  29 - 31 kl. 09.30, møte i Teams
Presentasjon Leve hele livet v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
2019
 06.02.19  1 - 3 kl. 09.30 Dokumenter til referat 06.02.19:
Orienteringer: Digihjelpa, Aldersvennlig by/kommune
 06.03.19 4 - 5 kl. 09.30 på Breidablikktunet og Staup helsehus invitasjon - presentasjon
15.05.19  7 - 9 kl. 09.30 Orienteringer: Aldersvennlig by/kommune
Helse og velferd
03.07.19  10 - 11 kl. 09.30 Orienteringer: Ny kommunelov, valg av eldreråd - Økonomi, status - Helse/velferd, status -
Tilsyn Stokkbakken, tiltak 
- Aldersvennlig by ref.1706109 
- Aldersvennlig by - delrapport 210619
21.08.19   UTGÅR!
11.09.19  12 - 15 kl. 09.30
06.11.19  18 - 20 kl. 09.30 Orienteringer/info: Budsjett 2020 - økonimplan 2020-2023 - Aldersvennlig by - Frokostmøte aldersvennlig by - Skriv fra pensjonistlag ad. institusjonskjøkken
 10.12.19 1 - 3 kl. 09.00 formannskapssalen, Levanger rådhus
2018
07.02.18  1 - 3 kl. 09.30
07.03.18  4 - 6 kl. 09.30
16.05.18  7 - 9 kl. 09.30
22.08.18  10 - 12 NB! Avreise med Ytterøy ferja kl. 09.15
05.09.18  13 - 14 kl. 09.30
10.10.18   avlyst
07.11.18  15 - 17 DOKUMENTER til Protokoll 7.11.18:
Orienteringer: Velferdsteknologi,  Aldersvennlige byer,  Økonomi
Referatsaker: Eldres dag 2018Dialogmøte 03.10.18
2017  
08.02.17  1 - 3 kl. 09.30-12, 
05.04.17  4 - 8 kl. 10.00 -12, Stokkbakken omsorgssenter
22.05.17  10 - 14  kl. 09.30-11, møterom 1119, Rådhuset
04.07.17 15 - 19   kl. 10.15, Formannskapssalen, Rådhuset
05.09.17  20 - 23 kl. 09.30-12, MOT-rommet, 1. etg. Rådhuset
20.09.17   UTGÅR!
30.09.17 ELDRES DAG kl. 14.00 - 16.00 ELDRES DAG, Levanger ungdomsskole
22.11.17  24 - 29 kl. 09.30-12,
2016  
20.01.16
Årsmelding 2015
 1 - 5
kl. 10-12, Formannskapssalen
17.02.16  6 - 8 kl. 10-12, møterom 1008, Servicekontoret
20.04.16  9 - 14 kl. 10-12, møterom 1008, Servicekontoret
25.05.16  15 - 20 kl. 10-12, Formannskapssalen
15.06.16   UTGÅR!
17.08.16   UTGÅR!
14.09.16  21 - 24 kl. 10-12, Formannskapssalen 
01.10.16 kl. 14-16, Eldres dag, Aulaen Levanger ungdomsskole
19.10.16  25 - 28 kl. 10-12, Formannskapssalen
07.12.16  29 - 35 kl. 10-12, Staup helsehus
2015  
20.01.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
04.02.15 1-7  kl. 10-12, formannskapssalen
03.03.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
15.04.15   A v l y s t
05.05.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
03.06.15 8-12 kl. 10-12, formannskapssalen
18.08.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
26.08.15 13 -14  kl. 10-12
01.09.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
07.10.15  15 - 16 kl. 10-12
03.11.15   Arbeidsutvalget, kl. 10-12
02.12.15  17 - 21 kl. 10-12
2014  
12.02.14 1 - 5 kl. 10
02.04.14 6-14 kl. 10, Formannskapssalen
04.06.14   Flyttet til 11.06.14
11.06.14 15-18 kl. 10, Ytterøy helsetun
13.08.14 19-26 kl. 10, Formannskapssalen
08.10.14 27-29 kl. 10, Formannskapssalen
03.12.14 30-32 kl. 10, Formannskapssalen
15.12.14 33 ekstra, kl. 10, Formannskapssalen
2013  
06.02.13 1 - 2  
10.04.13 3 - 8  
05.06.13 Utgår  
21.08.13 Utgår  
09.10.13 9 - 10  
13.11.13 11 - 12  
11.12.13 13 - 18  
2012  
08.02.12 1 - 4  
28.03.12 5 - 8  
23.04.12   Fellesmøte for eldrerådene i Verdal, Levanger og Eldrerådet i Nord-Trøndelag
02.05.12 Utgår  
27.06.12 10 - 12 Møtet avlyst
22.08.12 13 - 14  
10.10.12 15 - 21  
14.11.12 22 - 24  
12.12.12 26 - 28  
2011  
21.12.11 18 - 20  


<tidligere saker - reglement>
     Til toppen av siden


Historikk

2015-2019 valgt i sak Kom PS 74/15, 18.11.15 - samlefoto Klikk for samlefoto

endret navn til Levanger seniorråd, i sak Kom PS 9/16, 27.01.16.

 

NavnFunksjon Merknad
----- leder  
Guri Skjesol nestleder  
Vigdis Skårdal medlem  
John Wold Mo medlem  
Hans Fredrik Donjem medlem  
Olaug Husby medlem  
Evelyn Nordli medlem  
Olav Støre medlem  
Odd-Harald Bjørnøy varamedlem  
Gerd Haugberg varamedlem  
Gunnvor Arnstad varamedlem  
Magnhild Sætereng varamedlem  

      Til toppen av siden

Eldres råd 2011-2015
NavnFunksjon Merknad
Arne Solem leder fra 11.03.15
Klara Oline Fossbakken medlem  
Gunnvor Arnstad medlem  
Aashild Gilberg medlem  
John Wold Mo medlem  
Gunn Elin Nyvik medlem  
Gunnar L. Myhr medlem  
Kåre H. Almåsbakk leder fritatt, vara kalles inn
Olaug Husby varamedlem  
Astrid Tømmerås varamedlem  
Judith Haugdahl varamedlem  


Merknad:
Kåre H. Almåsbakk, leder, fritatt fra 11.03.15 og ut perioden, vara kalles inn, nestleder Arne Solem fungerer som leder

      Til toppen av siden

Eldres råd 2007-2011
NavnFunksjonMerknad
Hans-Fredrik Donjem leder  
Asgjerd Valstad nestleder  
Klara Oline Fossbakken medlem  
Judith Haugdahl medlem  
Cesilie Iversen medlem  
Aashild Gilberg medlem Fast medlem fra 29.06.11, jfr vedtak i F-sak 52/11
Gunn Elin Nyvik medlem  
Gunnar Myhr medlem Fast medlem fra 13.01.10, jfr vedtak i F-sak 4/10
Per Aunet varamedlem  
Olaug Husby varamedlem Fra 13.01.10, jfr. vedtak i F-sak 4/10


Merknad:
Medlem Aud Moe fritatt fra 29.06.11, nytt fast medlem Aashild Gilberg
Medlem Ole Vordal, død 11.11.09, nytt medlem Gunnar L. Myhr valgt fra 13.01.10, jfr vedtak i F-sak 4/10
Varamedlem Kåre Røe, død 07.04.10 - ingen ny vararepr. valgt.

      Til toppen av siden

Publisert: 16.10.2019 08:03 Sist endret: 28.09.2022 09:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051