Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 22.01.20 - FO 1/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Valgfagtilbud ved Ytterøy skole

Det vises til spørsmål 10/19 vedrørende valgfag i driftsutvalgets møte 11. desember 2019.

I svaret på spørsmålet kommer det frem at det er et variert tilbud innen valgfag blant ungdomsskolene i Levanger. Tre av våre fire ungdomsskoler gjennomfører minst tre valgfag per skoleår, mens en av våre ungdomsskoler, Ytterøy, tilbyr to valgfag, men prøver å få det til slik at alle elevene velger samme valgfag. Det vil si at man gjennomfører bare et valgfag, og alle elevene på ungdomstrinnet må ha dette valgfaget.

Fra Venstres side synes vi ikke det er heldig at en av våre ungdomsskoler gjennomfører bare et valgfag per skoleår. Hensikten med valgfagene da de ble innført i 2012, var å gjøre ungdomsskolen mer praktisk, motiverende og variert; noe som også må reflekteres i kommunens tilbud ved alle våre skoler. Et reelt valgtilbud innen fag krever at man gjennomfører mer enn bare et valgfagtilbud per skoleår, noe som også må gjenspeiles i det kommunale tilbudet ved Ytterøy barne- og ungdomsskole.


Spørsmål til utvalgslederen:

Er utvalgslederen enig i at alle ungdomsskolene / ungdomstrinnene skal gjennomføre flere enn ett valgfag per skoleår?

Forslag til vedtak:

  1. Alle skoler skal ha et reelt valgfagtilbud, og alle skoler skal gjennomføre minst to valgfag per skoleår.
  2. Ressursfordelingsmodellen mellom skolene endres slik at vedtaket i punkt en ivaretas.


Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V

behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 22.01.2020 17:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051