Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - sak 33/19 - Driftsutvalgets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgutvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/6478
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 13.11.19 33/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftsutvalget, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftsutvalget.

Følgende representanter velges til valgnemnd: ________________  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Driftsutvalget skal foreta valg av medlemmer til utvalg, råd og nemnder:

  • Krigsminnesmerket ved fættenfjorden i Åsen
  • Arbeidsutvalg for kulturpris, ildsjelpris, frivilligpris og kulutrstipend (Kulturpriskomitè), jfr. drift sak PS 32/19
  • Kulturskolen i levanger
  • Museene i Levanger
  • Samarbeidsutvalg - institusjoner og omsorgssenter
  • Samarbeidsutvalg skole/barnehager
  • Ekne gymsal og grendehus, kommunens representant i styret
  • Ytterøy samfunnshus, kommunens representant i styret

 
For at valgene i driftsutvalget skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er forberedt av en arbeidsgruppe som kan fungere som valgutvalg. 

Vurdering:

Kommunedirektøren vil foreslå at det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftsutvalget, som skal utgjøre valgutvalg i forbindelse med valg av andre råd, nemnder utvalg m.m. Valgnemndas innstilling bør kunne legges fram til behandling i driftsutvalgets møte den 11. desember 2019. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051