Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - sak 32/19 - Arbeidsutvalg for kulturpris, ildsjelpris, frivilligpris og kulturstipend

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/6477
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 13.11.19 32/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av 3 representanter fra driftsutvalget for forberedelse av årlig sak om tildeling av kulturpris, kulturstipend, ildsjelpris og frivilligpris. 
Disse velges for inneværende valgperiode: ______ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Driftsutvalget skal i sitt møte 11. desember 2019 foreta tildeling av «priser og stipend 2019», etter innstilling fra et arbeidsutvalg, jfr. formål, kriterier og retningslinjer for prisene

Arbeidsutvalget skal bestå av tre representanter som har ansvar for å legge fram forslag på kandidater til kulturpris, ildsjelpris, kulturstipend og frivilligprisen.

Vurdering:

Fristen for å sende inn forslag til priser er satt til 10. november 2019, slik at det haster med å få satt ned et arbeidsutvalg som skal vurdere de innkomne forslagene.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051