Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - sak 30/19 - Vegnavn for veg til boligområdet Kathrines Minde

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2019/5457
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 13.11.19 30/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Navn på veg fra Sørvegen til boligområdet Kathrines Minde vedtas kalt Katrines Minde, i medhold av lov om stedsnavn § 5.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Detaljreguleringsplan Kathrines Minde (L2006005) ble vedtatt 24.06.2009, med mindre endringer av planen i 2011, 2016 og 2017.

Navn på veg fra Sørvegen til boligområdet Kathrines Mindre ble foreslått kalt Kathrines Minde. Navneforslaget har vært på høring til Stedsnavntjenesten i Midt-Norge (Språkrådet) og Statens Kartverk, jfr. Stedsnavnloven § 6. Naboer til vegen har fått kopi av høringsbrevet, datert 02.09.2019.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2 stk. høringsuttalelser 

Saksopplysninger:

Navn på veg fra Sørvegen til boligområdet Kathrines Minde ble foreslått kalt Kathrines Minde, og navneforslaget ble sendt på høring den 02.09.2019.

Detaljreguleringsplan Kathrines Minde - klikk for større kart

Detaljreguleringsplan Kathrines Minde. 

Høring

Høringsperioden var 02.09.19 - 02.11.19. Det ble mottatt høringsuttalelser fra: 

Språkrådet, 19.09.2019

Navnet Kathrines Minde er ikke registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), og skrivemåten er heller ikke i samsvar med norsk rettskrivning. Språkrådet ba derfor Kartverket om å reise formell navnesak på dette navnet, både for å fastsette skrivemåte og for å få registrert det i SSR.

            Kartverket, 23.09.2019

Språkrådet ber om at Kartverket reiser navnesak på skrivemåten av navnet, fordi kommunen ønsker å skrive Kathrines Minde, mens matrikkelen har Katrines minde om bruksnummer 276/5 som tomtene er skilt ut fra.

Kartverket har konsultert stedsnavnkonsulenten og kommet fram til at det ikke er nødvendig å reise navnesak dersom kommunen velger skrivemåten i matrikkelen, altså Katrine uten h. Matrikkelformen er en godkjent form. Siden minde ikke er skriftspråkform, bør man skrive med stor forbokstav for å markere at dette er en del av selve egennavnet. Adressenavnet skal da skrives Katrines Minde.  

Kommentar: Skrivemåten Kathrines Minde var allerede ført i matrikkelen, men det var uproblematisk å endre navnet til Katrines Minde.

Vurdering:

Kommunedirektøren tilrår at vegnavnet Katrines Minde vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051