Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - FO 9/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - sykefravær

Kommunestyret bestilte i sak 43/17 en rapport som analyserer årsakene til noe høyt sykefravær i enkelte enheter. Det ble også bedt om beskrivelser av tiltak for å redusere fraværet, noe av dette beskrives i årsmeldinga som kommunestyret behandla 30. mai 2018

Arbeiderpartiet har i både driftskomiteen/utvalget og i kommunestyret vært opptatt av å få ned sykefraværet. Rapporten for første kvartal i 2019 viser dessverre at sykefraværet er økende, og at vi for første gang på mange år passerer 10 % igjen. Målsettinga for sykefraværet henta fra årsberetning for 2018 er 5,6 %. Avviket mellom mål og resultat så langt virker stort. Dette er noe vi ikke kan godta. Levanger kommune må ha en arbeidsgiverpolitikk som sikrer ansattes helse, og det er sterkt bekymringsfullt at vi på nytt stiger i sykefravær.


Spørsmål:
Kan kommunedirektøren redegjøre for hvorfor sykefraværet stiger, og om hvilke tiltak som er satt inn for å redusere fraværet?
Er det slik at det er mangler politiske vedtak for å redusere sykefraværet?
Hvor mye vil kommunen spare per prosent redusert sykefravær?

Forslag til vedtak
Kommunedirektøren rapporterer kvartalsvis til driftsutvalget på utviklinga av sykefraværet.
Kommunedirektøren bes snarets fremme egen sak for å få redusert sykefraværet i kommunen.
Kommunedirektøren bes om å redusere sykefraværet med minst 1 % per år de neste 4 åra

Vegard Austmo - klikk for personkort
Vegard Austmo
, AP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 13.11.2019 19:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051