Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - FO 8/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - kampen mot barnefattigdom

Levanger kommune har vedtatt «Fritidserklæringen» som sier at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Saken fra 2018 gir en retning, men den er nok ikke bred nok.  Det legges også opp til ulike tilskudd jamfør Kultur- og idrettstilskudd.

Organisasjonen Press har lansert 10 tiltak mot barnefattigdom, noen av disse har Levanger innført, og regjeringa har lagt frem flere tiltak for å bekjempe barnefattigdom i kommunen. Jeg antar kanskje at dette legges inn i det budsjettet som nå kommer til kommunestyret, men om det ikke gjør det så ønskes tallgrunnlaget for dette.

Vi vet at det er foreldre, og ikke minst enslige foreldre i Levanger som er fattige. I Levanger bor cirka 7% av barna i lavinntektsfamilier, og dette tallet er økt fra cirka 5 % på 10 år. Vi vet noe om bakgrunnen for disse tallene, men samtidig vedtok kommunestyret 19.12.2012 i saken om « Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune» blant annet at:

«Barnetrygd og bidrag tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet.», konsekvensene av dette rammer de som er fattigst fra før, og det er ikke slik barnetrygda i utgangspunktet var tiltenkt. Dette er nå varsla endra i statsbudsjettet, jeg forutsetter da at Kommunedirektøren følger opp dette i sitt forslag til budsjett.

Dette må sees i en videre sammenheng med fattigdom i Levanger, og jeg vil gjerne be kommunedirektøren om å svare på følgende spørsmål:


Spørsmål:
Hva slags tiltak har Levanger kommune for å motvirke fattigdom i lavinntektsfamilier?

Samt forslag til vedtak:
Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å fremme saken om «Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune» på nytt for kommunestyret i forbindelse med behandling av førstkommende budsjett.

Driftsutvalget ber at det ved søknader fra frivillige lag og organisasjoner så skal bekjempelse av fattigdom prioriteres først. Vi ber videre om alle slike tilskudd delegeres til driftskomiteen for endelig vedtak.

Driftsutvalget ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med en prosent per år.

Vegard Austmo - klikk for personkort
Vegard Austmo
, AP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 13.11.2019 19:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051