Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 12.02.20 - sak 9/20 - Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp

Heidi Rygg - klikk for personkort
Saksbehandler: Heidi Rygg
Arkivref. 2020/579
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 12.02.20 9/20
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Retningslinjer vedtas, og effektueres fra 01.04.20. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Vedtak i kommunestyret 4.12.19, sak 88/19

 
Vedlegg:

Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger/Forslag til retningslinjer:

Retningslinjer i Levanger kommune når barnetrygden ikke tas inn i beregningen. 

Barnefamilier med behov for økonomisk hjelp for en kortere periode (inntil 3 måneder), vil få en individuell og konkret vurdering etter loven.

Barnefamilier med behov for videre økonomisk hjelp etter 3 mnd. (langtidsmottakere), vil få vurdering der barnetrygden holdes utenfor beregningen. 

Retningslinjene gjelder fra 01.04.20.

Vedtak som allerede er fattet står uendret i hht. forvaltningsloven. 

Vurdering:

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig og sekundær ytelse i påvente av andre inntekter/økonomiske rettigheter. Dette er et viktig hovedprinsipp som også vektlegges i oppfølging og ytelser til brukere.

I dette perspektivet vurderes det hensiktsmessig å kunne differensiere ut fra varigheten av et hjelpebehov. I mange saker har brukere behov for hjelp i en kortere periode (definert her som korttidsmottakere med hjelpebehov inntil 3 mnd), mens andre trenger lengre tid på å kunne komme i arbeid eller å få avklart andre rettigheter. Langtidsmottakere vil ha et større behov for innkjøp av utstyr, aktiviteter m.v.

Det må tilføyes at Levanger kommune uansett følger statens veiledende satser til livsopphold og barnetillegg (se link over).

Kommunedirektøren vil sette ned en arbeidsgruppe med for å evaluere ordningen etter 1 år og legge fram evalueringsrapport til driftsutvalget høsten 2021.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.02.2020 17:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051