Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.12.19

Møtested: 1045 (ved glassgården), Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 17.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 37/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 38/19 Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2019 utredning vedtak
PS 39/19 Fra forprosjektering til gjennomføring av tiltak for Aldersvennlig by- og nærmiljø utredning vedtak
PS 40/19 Driftskomiteens valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019 - 2023 utredning vedtak
PS 41/19 Suppleringsvalg av et politisk medlem til utvalget som arbeider med evaluering av sektor helse og velferd - opprettet i møtet -- vedtak
FO 10/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - valgfag i grunnskolen i Levanger tekst behandl

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf x  
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf x  
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf x  
Britt Tønne Haugan SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Vegard Austmo AP Medlem ap x  
Oda Okkenhaug AP Medlem ap x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v x  
Christer Lajord SV Medlem sv x  
Marthe Leistad Bakken  AP Varamedlem ap   x Gaute Børstad Skjervø 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kjell Hugo Dybwik prosessleder  

 

Befaring og omvisning på Levanger bibliotek før møtet ble satt.

Sak opprettet i møtet etter forslag fra Karl Meinert Buchholdt (V):

Sak nr. 41/19 Suppleringsvalg av et politisk medlem til utvalget som arbeider med evaluering av sektor helse og velferd.

Forespørsel fra Morten Langdal (SP):

Sak FO 10/19 Tillegg til dette spørsmålet ønskes svar på følgende,

Er det noen av valgfagene som ikke kan gjennomføres grunnet økonomi, kompetanse eller tilgjenlighet?

Kommunalsjef Marit Aksnes besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

 
Drøftet i møtet:

Revidert temaliste for driftsutvalget.  Tema og rekkefølge kan bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.

Til toppen av siden

 

PS 37/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Nina Egenæs Groven

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Nina Egenæs Groven
Til toppen av siden 

 

PS 38/19 Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2019

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Arbeidsgruppas forslag:

Kulturstipend 2019 tildeles: Julie Brohaug Welde

Begrunnelse:

Julie Welde har drevet med musikk siden hun var fire år gammel, og er i dag kjent i musikk- og kulturmiljøet i Levanger. Arenaene Julie har opptrådt på inkluderer blant annet UKM, marsimartnan, kulturuka og Breidablikktunet. Høsten 2019 begynte Julie å studere ved Complete Vocal Institute i København, med mål om å bli sanglærer og utvikle seg som artist. Studiet er seminarbasert, og 6 uker i året pendler Julie til København. I tillegg til pendlerutgifter, kommer skolepenger som lånekassen ikke dekker. Kulturstipendet vil bidra til å dekke deler av utgiftene. Julie vil fortsette å gi tilbake til Levanger under utdanningen sin. Hun presiserer at hun ønsker å holde flere frivillige konserter på Breidablikktunet. Gjennom studietiden ønsker Julie å ha fokus på sangglede og å fremme god helse gjennom sang, også på Levanger. Tildeling av kulturstipendet er en anerkjennelse av det arbeidet Julie Welde legger ned i kulturmiljøet i Levanger kommune.

Ildsjelpris 2019 tildeles: Vegar Hynne

Begrunnelse:

Vegar Hynne tok over som leder i Skogn IL alpint i 2015, og dannet sammen med flere andre et nytt alpinstyre. Bakgrunnen var en redningsaksjon for alpinanlegget, som var nedleggingstruet etter mange dårlige vintre med få åpningsdager og få ildsjeler til å drive det videre. Facebooksiden «Bevar Torsbustaden alpinsenter» ble opprettet, og fikk raskt over 1500 medlemmer. Vegar og resten av gjengen i Torsbustaden alpinsenter har siden da gjort en enorm dugnadsjobb for å skape et tilbud for uorganisert aktivitet for innbyggerne i hele Levanger og omegn. Dette er av stor regional betydning og favner bredt i befolkningen.

Vegar er travel småbarnsfar, og vet hvor viktig et slikt næranlegg er for barnefamilier. Når bakkene er åpne, er Vegar å se i de fleste roller og alltid med et smil om munnen og tid til en prat. Dette skaper et godt og trygt miljø. Vegar er selv skientusiast og oppsøker skidestinasjoner verden rundt. Likevel er Torsbustaden viktigst for Vegar, og her bidrar han til at flest mulig får oppleve verdien med skigleden. Også for Vegar startet det i Torsbustaden.  

Det er mye som skal være på plass for å drifte et alpinanlegg - vegetasjonen må holdes nede sommerhalvåret, sikkerheten må ivaretas, heisen må være godkjent, bakken skal tråkkes og kiosken driftes for å nevne noen. Innsatsen som legges ned har betalt seg i form av mye besøk i anlegget når snøforholdene er gode, over 9000 besøkte anlegget rekordvinteren 2017/2018. Ungdomshuset har arrangert skidag hvor 300 ungdommer deltok og Skogn forum arrangerte ungdomskveld med like mange deltagere. Da var det også satt opp buss fra Leksvik. Dette viser at engasjementet til Vegar og resten av gjengen betaler seg.

Vi ønsker lykke til med årets sesong, og håper værgudene er på deres side til snøproduksjonsanlegget er på plass og kan gi dere større forutsigbarhet. Tusen takk for innsatsen!

Frivilligpris 2019 tildeles: Solveig og Tore Haugan

Begrunnelse:

Ekteparet Solveig og Tore Haugan har gjennom flere tiår bidratt med glede og varme gjennom sang og musikk til store deler av Levangers befolkning. Med musikk, dikt og prosalesing har de har opptrådt på institusjoner, alders- og sykeheimer, i kirker og på sammenkomster rundt om i kommunen. Et lite utvalg av disse inkluderer opptredener for Hjerte- og lungeforeningen, Bymuseet og pensjonistforeningene i Levanger.

Solveig og Tore mottar frivilligprisen for deres uegennyttige innsats for kulturlivet i kommunen over flere tiår. Gjennom deres frivillighet bidrar Solveig og Tore til bedret trivsel og livskvalitet for andre. 

Kulturpris 2019 tildeles: Liv Sofie Kjønstad

Begrunnelse:

Kulturprisen 2019 tildeles Liv Sofie Kjønstad for hennes mangeårig arbeid med å samle og skrive kulturhistorie i Levanger. Liv Sofie har skrevet flere artikler om Levangers historie, og i år har hun gjort et grundig og godt arbeid med artikkelen Alstahaug Kirke 850 år, publisert i årboka for Levanger historielag. Hun har også vært en av hovedpersonene med storverket Gårds og kulturhistorie på Nesset (Skogn historie) sammen med Åshild Otelie Wesche Selmer, Knut Alfnes og Sigrun Moe. Tildelingen av kulturprisen er en anerkjennelse av Liv Sofies viktige arbeid med Levangers kulturhistorie. 

Avstemning:

Arbeidsgruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kulturstipend 2019 tildeles: Julie Brohaug Welde

Ildsjelpris 2019 tildeles: Vegar Hynne

Frivilligpris 2019 tildeles: Solveig og Tore Haugan

Kulturpris 2019 tildeles: Liv Sofie Kjønstad 
Til toppen av siden 

 

PS 39/19 Fra forprosjektering til gjennomføring av tiltak for Aldersvennlig by- og nærmiljø

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Delkapittel 2.2 tar for seg generelle tanker om at kommunene skal legge til rette for en helsefremmende alderdom. Under dette delkapitlet må «Leva hele livets» intensjoner om at alle eldre bør ha tilbud om en times aktivitet per dag med bakgrunn i egne interesser og ønsker nevnes.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt 1, enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt 2, enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Driftsutvalget tar sluttrapporten fra prosjektgruppa til etterretning
 2. Driftsutvalget slutter seg til vurderingen og ber kommunedirektøren gi et oppdrag til prosjektgruppa om å videreføre arbeidet mot et mer Aldersvennlig lokalmiljø i 2020.   
 3. Delkapittel 2.2 tar for seg generelle tanker om at kommunene skal legge til rette for en helsefremmende alderdom. Under dette delkapitlet må «Leva hele livets» intensjoner om at alle eldre bør ha tilbud om en times aktivitet per dag med bakgrunn i egne interesser og ønsker nevnes.
  Til toppen av siden 

 

PS 40/19 Driftskomiteens valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019 - 2023

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Valgutvalgets forslag til vedtak:

Styrer/råd/utvalg Levanger kommune 2019-2023

 

Medlem

Vara

Ekne gymsal og grendehus

Morten Langdal

Christer Lajord

Krigsminnesmerke ved Fættenfjorden i Åsen

Gunnar Kjølen

Arne Vudduaunet

Guri Skjesol

 

Kulturskolen i Levanger

Christer Lajord

Jon Øyvind Vik-Haugen

Museene i Levanger

Ivar Haarstad

Bjarne Berre

Ytterøy samfunnshus

Gunnar Jørstad

Trygve Daa Forberg

(20-21)

Breidablikktunet - [info]

Medlem

Vara

Politisk representant

Siw Grethe Kristiansen

Oda Okkenhaug

Stokkbakken omsorgssenter

Medlem

Vara

Politisk representant

Geir Skjesol

Stig Ove Sommervoll

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Politisk representant

Khalil Obeed

Britt Tønne Haugan

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

Medlem

Vara

Politisk representant

Britt Tønne Haugan

Christer Lajord

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Politisk representant

Gunnar Jørstad

Oddgeir Hagen

Staup helsehus - DK 20/19

Medlem

Vara

Politisk representant

Kim Karim Nilssen

Austmo Vegard

 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden

 
Samarbeidsutvalg skole/barnehager

Ekne barneskole
Morten Langdal
Vara: Geir Skjesol

Frol barneskole

Mette Helene Jørstad
Vara: Marit Kristine Murås Fosså

Halsan barneskole

Marit Kristine Murås Fosså
Vara: Mette Helene Jørstad

Levanger ungdomsskole
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Vara: Karl Meinert Buchholdt

Markabygda montessori
Asbjørn André Dypdahl
Vara: Morten Langdal

Nesheim skole
Kim Karim Nilssen
Vara: Gunn Oline Lyngsmo

Skogn BU 
Lars Erik Ertsås
Vara: Kim Karim Nilssen

Vårtun Kristne Oppvekstsenter 
Nina Egenæs Groven
Vara: Gaute Børstad Skjervø

Ytterøy BU 
Gunnar Jørstad
Vara: Asbjørn Brustad

Åsen BU 
Geir Skjesol
Vara: Arild Røsdal

Barnehage

Staup

Tommy Alvestad Vang
Vara: Nina Egenæs Groven

Okkenhaug
Randi Haugskott
Vara: Frode Lund

Momarka
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Vara: Oda Nordhammer Solberg

Ekne
Karl Meinert Buchholdt
Vara: Tor Oluf Kjølen

Frol
Iselin Kristiansen
Vara: Knut-Erik Henrikø

Ytterøy
Per Aunan
Vara: Gunnar Jørstad

Åsen
Kim Karim Nilssen
Vara: Vegard Austmo

Holåsen
Gunn Oline Lyngsmo
Vara: Velaug Brenne

Bjørnang
Janne Jørstad
Vara: Tommy Alvestad Vang

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Driftsutvalget ber om at også disse utvalgenes representanter får samme godtgjøring som de andre utvalgene får og at dette dekkes innenfor ramma til politisk virksomhet.

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Referat fra møter i samarbeidsutvalg legges som referatsak til neste møte i driftsutvalget

Avstemning:

Valgutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Austmos tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Austmos oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

Styrer/råd/utvalg Levanger kommune 2019-2023

 

Medlem

Vara

Ekne gymsal og grendehus

Morten Langdal

Christer Lajord

Krigsminnesmerke ved Fættenfjorden i Åsen

Gunnar Kjølen
Arne Vudduaunet
Guri Skjesol

 

Kulturskolen i Levanger

Christer Lajord

Jon Øyvind Vik-Haugen

Museene i Levanger

Ivar Haarstad

Bjarne Berre

Ytterøy samfunnshus

Gunnar Jørstad

Trygve Daa Forberg

(20-21)

Breidablikktunet - [info]

Medlem

Vara

Politisk representant

Siw Grethe Kristiansen

Oda Okkenhaug

Stokkbakken omsorgssenter

Medlem

Vara

Politisk representant

Geir Skjesol

Stig Ove Sommervoll

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Politisk representant

Khalil Obeed

Britt Tønne Haugan

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

Medlem

Vara

     

Politisk representant

Britt Tønne Haugan

Christer Lajord

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Politisk representant

Gunnar Jørstad

Oddgeir Hagen

Staup helsehus - DK 20/19

Medlem

Vara

Politisk representant

Kim Karim Nilssen

Austmo Vegard

 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden


Samarbeidsutvalg skole/barnehager

Ekne barneskole
Morten Langdal
Vara: Geir Skjesol

Frol barneskole

Mette Helene Jørstad
Vara: Marit Kristine Murås Fosså

Halsan barneskole

Marit Kristine Murås Fosså
Vara: Mette Helene Jørstad

Levanger ungdomsskole
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Vara: Karl Meinert Buchholdt

Markabygda montessori
Asbjørn André Dypdahl
Vara: Morten Langdal

Nesheim skole
Kim Karim Nilssen
Vara: Gunn Oline Lyngsmo

Skogn BU 
Lars Erik Ertsås
Vara: Kim Karim Nilssen

Vårtun Kristne Oppvekstsenter 
Nina Egenæs Groven
Vara: Gaute Børstad Skjervø

Ytterøy BU 
Gunnar Jørstad
Vara: Asbjørn Brustad

Åsen BU 
Geir Skjesol
Vara: Arild Røsdal

Barnehage

Staup

Tommy Alvestad Vang
Vara: Nina Egenæs Groven

Okkenhaug
Randi Haugskott
Vara: Frode Lund

Momarka
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Vara: Oda Nordhammer Solberg

Ekne
Karl Meinert Buchholdt
Vara: Tor Oluf Kjølen

Frol
Iselin Kristiansen
Vara: Knut-Erik Henrikø

Ytterøy
Per Aunan
Vara: Gunnar Jørstad

Åsen
Kim Karim Nilssen
Vara: Vegard Austmo

Holåsen
Gunn Oline Lyngsmo
Vara: Velaug Brenne

Bjørnang
Janne Jørstad
Vara: Tommy Alvestad Vang

Referat fra møter i samarbeidsutvalg legges som referatsak til neste møte i driftsutvalget

Oversendelsesforslag:

Driftsutvalget ber om at også disse utvalgenes representanter får samme godtgjøring som de andre utvalgene får og at dette dekkes innenfor ramma til politisk virksomhet.
Til toppen av siden 

 

FO 10/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valgfag i grunnskolen i Levanger

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hvilke tilbud eksisterer innen valgfag ved de ulike grunnskolene i Levanger?
 2. Har Levanger kommune et tilbud om fag på videregående nivå for skoleflinke elever?


Kommunalsjef Marit Aksnes besvarte spørsmålet:

1.      Hvilke tilbud eksisterer innen valgfag ved de ulike grunnskolene i Levanger?

Fra og med skoleåret 2014-2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha 57 timer valgfag hvert år, totalt 171 timer over tre år.

Det er skoleeier som bestemmer hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skoleeier plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår ved hver skole.

Timene som er avsatt til valgfag kan i stedet brukes til å ta fag fra videregående opplæring

Vedr Fagfornyelsen.

Vi skal fornye alle fagene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtida. Innholdet i valgfagene skal henge sammen med og bygge på innholdet i de andre læreplanene i skolen. En del av arbeidet med å fornye valgfagene, handler også om å unngå overlapp av innhold mellom valgfagene, og mellom valgfagene og andre fag.

Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, som skal bidra til økt motivasjon og mer variert opplæring for elevene.   

I dag er det store forskjeller mellom gutter og jenter i hvilke valgfag elevene tar. Guttene tar oftere programmering, teknologi i praksis, natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse enn jentene. Jentene tar i betydelig større grad design og redesign, innsats for andre og sal og scene enn guttene. Dette skal vi forsøke å gjøre noe med når vi fornyer innholdet i valgfagene, og er også noe av grunnen til at vi vil foreslå at noen av valgfagene får nye navn. (Udir 2019)

De nye valgfagene er nå lagt ut.

Svar fra skolene:

Åsen U-trinn: Sal og scene, fysisk aktivitet og design/ redesign

Skogn U-trinn:  Sal og scene, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Innsats for andre, Natur, miljø og friluftsliv

Ytterøy U-trinn: Vi tilbyr 2 fag, prøver å få det til slik at alle elevene velger samme valgfag. Fram til nå har de gjort det. Dette handler om at vi får ressurs til bare ett fag i ressursfordelingsmodellen.

I år har vi faget Fysisk aktivitet og helse. 16 elever på u-trinnet har dette som valgfag.

LEVANGER UNGDOMSSKOLE – 2019-2020 

 Fag 

8. trinn 

9. trinn 

10. trinn 

Sal og scene, skuespiller i Rockeulven 

Sal og scene, band i Rockeulven 

Sal og scene, kostyme og sminke i Rockeulven 

Sal og scene, teknisk (lys, lyd, scene) i Rockeulven 

Sal og scene ordinært på 8. trinn 

Produksjon av varer og tjenester  

Natur, miljø, friluftsliv 

Fysisk aktivitet og helse 

Internasjonalt samarbeid 

Innsats for andre 

Trafikk m/trafikalt grunnkurs 

Generelt for fagene Detaljplanene og –innholdet for fagene lokalt på Levanger ungdomsskole blir jobbet fram underveis. Det gjøres i et samarbeid mellom elever og lærere. Gruppestørrelsen og elevsammensettingen vil avgjøre hvilke prosjekter som settes i gang. Noen av fagene skal være prosjektbaserte. Det innebærer et arbeid med et tema som blir utviklet over kortere eller lengre tid, og som består av ulike faser, for eksempel idéfase, planlegging, gjennomføring/presentasjon og evaluering. 

Litt om de fagene:

NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV 

Elevene skal gjennom faget få et nært og godt forhold til naturen, både som et sted å være, et sted og lære og et sted å høste. Elevene skal få erfare glede ved å være ute i naturen gjennom aktiviteter, rekreasjon og opplevelser. Faget har to hovedområder, friluftsliv og miljø. Faget skal være praktisk ved at elevene skal gjøre, bygge, samle, koke osv. Gjennom faget skal elevene bl.a. lære å planlegge og gjennomføre turer. 

INTERNASJONALT SAMARBEID 

Elevene skal få kontakt og kommunisere med ungdom i andre land gjennom å bruke IKT og multimedia. Faget har to hovedområder, kommunikasjon og samfunn og kultur. Gjennom å kommunisere med ungdommer i andre land, skal elevene lære mer om andres kultur, interesser og levemåte, og faget skal bidra til interesse for hvordan ungdom i andre land lever. Elevene som velger faget bevisstgjøres også på egen kultur, og må formidle denne.  Levanger ungdomsskole har i flere år hatt utvekslingsreiser med skoler fra andre land, dette kan vi ikke garantere lar seg gjøre hvert år og heller ikke for alle elever.   

PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER  

I dette faget skal elevene opprette en bedrift og produsere, markedsføre og tilby konkrete produkter eller tjenester til definerte målgrupper. Dette er et fag der det er penger involvert. Alle elever må kjøpe aksjer i en bedrift. Faget er prosjektbasert, og elevene skal være med på å arrangere/delta på minst to messer eller salgsarrangement i løpet av året. Et hovedformål er å utvikle elevenes praktiske ferdigheter og erfaring med entreprenørskap. Det må påregnes å jobbe noe utenom/etter skoletid.  Det vil bli hovedvekt på spiselige varer eller tjenester for salg. Vi samarbeider med ungt entreprenørskap Trøndelag. Se også www.ue.no 

SAL OG SCENE 8. trinn 

Faget har to hovedområder, skape og formidle. Hovedelementene i faget er hentet fra musikk og kunst og håndverk/doudji. Faget skal være prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet. Elevene vil kunne jobbe med blant annet teatersport, sang, musikk og filmproduksjon. I tillegg til å velge «Sal og scene» for 8. trinn kan elevene også velge «Sal og scene, kostyme og sminke» som er et tilbud på tvers av alle trinn. 

SAL OG SCENE - 9. og 10. trinn  Vi setter opp forestillingen Rockeulven med premiere i slutten av mars. Det øves på ettermiddagstid og i helger i tillegg til øving i skoletiden. Det er musikk, dans og drama, samt arbeid med å skape en scene, lage kostymer og effekter, koreografi og helhetlig produksjon av en forestilling. Elevene velger mellom:

Sal og scene SKUESPILLER 

Sal og scene BAND 

Sal og scene KOSTYME & SMINKE 

Sal og scene TEKNISK (lyd, lys, scenearbeid) 

Sal og scene KULISSEARBEID (Bygge scene) 

FYSISK AKTIVITET OG HELSE 

Dette er faget for den som liker fysiske utfordringer og allsidig fysisk aktivitet. 

Faget har to hovedområder; hovedvekt på fysiske aktiviteter, men også kosthold og helse. Vi varierer mellom gruppebaserte og individuelle aktiviteter.   

Fysisk aktivitet og helse er et tilbud til deg som vil gjøre mange forskjellige ting i løpet av skoleåret. Velger du dette faget, bør du like å bevege- og utfordre deg selv og andre. Vi leker, konkurrerer, driver med ballsport, har gruppeaktiviteter og egentrening i hall og i uteområdet. Noen aktiviteter vil variere fra år til år, men kanotur, saltrening, svømming, stuping, stressmestring, skøytegåing, ballturnering, rugby, egentrening, offroadsykling, skating, orientering og sykkelorientering er noe av det vi kan gjøre. I dette faget er det ekstra viktig å oppmuntre og hjelpe hverandre. Dette faget er for deg som er opptatt av god helse, og som ønsker gode opplevelser sammen med andre. 

INNSATS FOR ANDRE 

Valgfaget innsats for andre har to hovedområder: planlegging og praktisk arbeid. Valgfaget gir elevene mulighet til å arbeide på forskjellige arenaer innen ulike samfunnsområder. Elever i dette valgfaget kan utføre arbeid 

i eller på områder der frivillig innsats allerede foregår, eller finne fram til samfunnsområder som de selv finner egnet til å gjøre en innsats i.  

Det er viktig at målgruppen de finner fram til, har et behov som kan dekkes. Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til å få kunnskap om frivillig arbeid og om behov for frivillig innsats i eget lokalmiljø å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak for mennesker som har behov for det å oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. 

TRAFIKK M/TRAFIKALT GRUNNKURS 

Faget har to hovedområder: Mennesket i trafikken og risiko og sikkerhet. Faget skal bidra til at elevene forstår hvorfor vi har trafikkregler, og hva som menes med å være hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Elevene skal motiveres til kommunikasjon og samhandling i trafikken. Elevene skal vurdere trafikkforhold, vite hva de bør gjøre for å unngå ulykker. Faget skal også gi kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker og livreddende førstehjelp. Alle komponentene i Trafikalt grunnkurs er inkludert – det tilrettelegges for at elever får valgfaget godkjent som Trafikalt grunnkurs etter gjeldende bestemmelser fra veimyndighetene. Mørkekjøring må kjøpes og gjennomføres hos kjøreskole, men skolens trafikale grunnkurs tillater øvingskjøring i sommerhalvåret og godkjennes på lik linje som hos kjøreskoler.  Det er praktisk kjøring med scooter fra 16. mars for elever som har fylt 15 år. Stikkord for vurdering: Praksis i trafikken – Førstehjelp – Trafikkteori. 


2. Har Levanger kommune et tilbud om fag på videregående nivå for skoleflinke elever?

Dette spørsmålet handler om rett til tilpasset opplæring, som gjelder for alle elever for elever, og i denne sammenhengen- elever med stort lærepotensial. I tillegg til at skolen må tilpasse, skal skolen tilby elevene å følge læreplan for VG skole.

NOU 2016 (mer å hente) (Jøsendalutvalget) Har utredet dette spesielt.

Noen sentrale funn fra Kunnskapsgrunnlaget: • Elever med stort læringspotensial kjennetegnes gjerne av at de er utholdende og gode på problemløsingsstrategier. De har forutsetninger for å arbeide med avanserte og mer kreative oppgaver, gjerne gjennom berikelse /dybdelæring. • Mange elever med stort læringspotensial opplever at de ikke er en del av et læringsmiljø som motiverer, eller som gir dem faglige utfordringer • Det er viktig å ta hensyn til elevenes sosiale behov for å skape gode læringssituasjoner. • Noen konsekvenser av at elevene ikke blir sett og møtt i skolesammenheng: – Frafall og underprestasjon – Sosial stigmatisering – Mobbing – Tristhet/sørgmodighet – Feildiagnostisering eller sen identifisering • Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om elevene og hva de trenger sett i en norsk kontekst. • Skoler, kommuner, PPT, nasjonale myndigheter, lærerutdanninger og spesialpedagogiske utdanninger trenger kunnskap om denne elevgruppen, og det er behov for et samarbeid på tvers av nivåene.

Utvalget anbefaler at nasjonale myndigheter: • Justerer opplæringslovens § 1-3 for å tydeliggjøre at lovbestemmelsen også inkluderer elever med stort læringspotensial. • Tydeliggjør handlingsrommet i dagens regelverk for skoleleder, skoleeier og fylkesmannen, for eksempel gjennom nasjonale kompetanseutviklingstiltak som Regelverk i praksis og RefLex. • Sørger for at progresjonsbeskrivelsene i veiledningene til fag skal vise eksempler på kompetanse på et høyt og avansert nivå og gi støtte til lærerens arbeid med å tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial. Utviklingen av beskrivelsene må skje parallelt med fagfornyelsen i Kunnskapsløftet.

Svar fra skolene med U-trinn:

Åsen: Har ingen pr. i dag. Men ja; vi har gitt tilbud om det tidligere.

Ytterøy: Vi vurderer i forhold til elevmassen hvorvidt vi skal tilby fag på vgs-nivå.

Vi har ikke et slikt tilbud dette skoleåret.

Skogn: Ikke svart på dette spørsmålet.

LEVANGER UNGDOMSSKOLE har hatt noen få elever som har forsert fag, det vil si at de har tatt avsluttende eksamen i faget tidligere enn sitt eget trinn. De har fått tilbud om å hospitere i en avgangsklasse og å ta eksamen med dem. Når de har avsluttet faget, kan de frigjøre tid resten av grunnskolen for å jobbe mer med øvrige fag, eller de kan fortsette med faget på videregående nivå nettbasert eller i samarbeid med videregående skole. . I «forseringsrundskrivet» Udir 4-2013, er det gitt nærmere reglerom denne muligheten.  
Til toppen av siden 

 

PS 41/19 Suppleringsvalg av et politisk medlem til utvalget som arbeider med evaluering av sektor helse og velferd.

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.12.2019

Saksopplysninger:

Etter vedtak i driftskomiteen 10. april 2019 ble det nedsatt et utvalg av politikere, administrasjon og tillitsvalgte som skulle evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune.  Det ble bestemt at det skulle være fire politikere i utvalget, og utvalget skulle rapportere kvartalsvis til driftskomiteen.

Organiseringen og forståelsen av utvalgets arbeid ble lagt frem for driftskomiteen 15. mai 2019. Her kommer det frem at utvalgets arbeid skulle starte før sommeren 2019.

Oppnevning av politiske representanter til utvalget ble foretatt av administrasjonsutvalget 29. mai samme år. Som politiske representanter i utvalget ble Ingrid Hallan, Anita Ravlo Sand, Gunnar Løvås og Janne Katrine Jørstad Larsen oppnevnt.

I etterkant av oppstarten av utvalgets arbeid er det to ting som er kritikkverdig. For det første er det kritikkverdig at den første rapporteringen til driftsutvalget skjer på siste møte i siste kvartal i 2019 (og da i betraktning av at arbeidet startet før sommeren), noe som er lovlig sent. Det andre som er kritikkverdig, er at et av medlemmene i utvalget opplyste i kommunestyret 20. november at han/hun hadde trukket seg.

Driftskomiteens intensjon har hele tiden vært at det skulle være fire politikere i utvalget. Det er derfor nødvendig av administrasjonsutvalget å foreta et suppleringsvalg for å oppfylle driftskomiteens vedtak om antallet politiske medlemmer i sammensetningen av utvalget.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftsutvalget ber om at administrasjonsutvalget innkalles til ekstraordinært møte og foretar suppleringsvalg av et politisk medlem til utvalget som arbeider med evaluering av sektor helse og velferd.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftsutvalget ber om at administrasjonsutvalget innkalles til ekstraordinært møte og foretar suppleringsvalg av et politisk medlem til utvalget som arbeider med evaluering av sektor helse og velferd.
Til toppen av siden 

Publisert: 22.10.2019 10:34 Sist endret: 15.01.2020 07:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051