Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.03.20 - sak 15/20 - Temaplan for skolebibliotek i Levanger

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2020/1199
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.03.20 15/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Temaplan for skolebibliotek 2020-2024 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Temaplan for skolebibliotek i Levanger PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Skolebibliotekene har stort potensiale som verktøy for lese - og lærelyst til inspirasjon for utforskertrang og skaperglede.​ Det er i dag store forskjeller på kommunens skolebibliotek. Det er et mål om å få en minste standard for god kvalitet på skolebibliotekene i Levanger.

Utdanningsdirektoratet lyser ut tilskuddsmidler for skolebibliotekutvikling, som kommunen ved skoleeier søker på. Søknadsfrist er 27. mars.

Det er en forutsetning at det foreligger en plan for skolebibliotek i kommunen. 

Temaplan skolebibliotek er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, bestående av skolebibliotekansvarlige ved Halsan og Frol barneskoler, representanter fra Levanger bibliotek og seniorrådgiver grunnskole kommunedirektørens stab.

Vurdering:

En temaplan for skolebibliotekene i kommunen vil styrke kvaliteten på hva et skolebibliotek skal være og få en minimumsstandard på tilbudet ved de enkelte skolene.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.03.2020 17:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051