Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 3/10 - Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene i pleie- og omsorg for perioden 2010-2011

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/9337 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 17.02.10 3/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg ved PO enhetene, for perioden 01.01.10 – 31.12.11, oppnevnes:

Levanger kommunes samarbeidsutvalg ved PO enhetene

Person

Vara

Sted

Representerer

Anne Husbyn

Anne Grete Wennes

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Pårørendeforeningen BBT

Åshild Selmer

Inger Johanne Lona

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Nesset Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Bjørg Berg

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Frol Sanitetsforening

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Røde Kors

Cesilie Iversen

Per Aunet

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Eldres råd

Kari Flakk

Aina Beate Haugene

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Ansattrepresentant

May Berit Riberg

Frøydis Espnes

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Ansattrepresentant

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Marit Lill Stavnås

 

Distrikt Sør – Åsen

Åsen sanitetsforening

Ruth Sakshaug

 

Distrikt Sør – Åsen

Brukerrepresentant

Lillian Husbyn

Hilde Gunn Vudduaunet

Distrikt Sør – Åsen

Ansattrepresentant

Trygve Røsdal

 

Distrikt Sør – Åsen

Pårørendeforeningen

Sylva Stokkan

 

Distrikt Sør – Åsen

Åsen pensjonistlag

Erling Hagnes

 

Distrikt Sør – Åsen

Rotary

Odin Nonstad

 

Distrikt Sør – Åsen

Eldres råd

Inger Solli

Lill Kristin Nordal

Distrikt Sør – Åsen

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Alvild Storaunet

 

Distrikt Sør – Skogn

Brukerrepresentant

Ella Lehren

 

Distrikt Sør – Skogn

Skogn pensjonistlag

Mary Flovik

Solveig Sunde

Distrikt Sør – Skogn

Skogn sanitetsforening

Oddmund Veie

 

Distrikt Sør – Skogn

Pårørendeforeningen

Anne M. Holberg

Anne Marit Enstad

Distrikt Sør – Skogn

Ansatterepresentant

Torbjørn Brenne

 

Distrikt Sør – Skogn

Skogn Rotary

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Distrikt Sør – Skogn

Eldres råd

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Distrikt Sør – Skogn

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Asgjerd Valstad

Hans F. Donjem

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Eldres Råd

Olga Aaring

Magne Solemdal

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Beboere

Åse Røstad

Anne Birgit Berg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Ansattrepresentant

Marith Bye

Solfrid Salberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Venneforeningen LBAS

Grete Fagernes

Kari Eidem

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

LHL

 

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Levanger Sanitetsforening

Sigrun Hansen

Aud Moe

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Frol pensjonistlag

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Røde kors

Ingeborg Veie

Torill Langeland

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Frol sanitet

Ole J. Rønning

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Andre medlemmer

Randi Sundal Kvaløy

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Anna Winje

Jenny Saltvik

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ytterøy pensjonistlag

Kari Nøst

Liv Winje

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Røde kors

Ivar Brattaker

Harald Skjørstad

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Nasjonalforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Pårørendeforeningen

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Eldres råd

 

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Brukerrepresentant

Anne Karin Sørli

Rita Skjerve

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ansattrepresentant

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ansattrepresentant

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)


Tillegg:

  • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
  • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Reglement for samarbeidsutvalg, vedtatt av Levanger kommunestyre 22.06.05, sak 31/05. Videre PS 37/09, Samarbeidsutvalg med tydeligere mandat i Levanger kommune, vedtatt av DK i møtet 02.12.2009.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret har delegert til Driftskomiteen å oppnevne medlemmer/varamedlemmer til samarbeidsutvalgene ved pleie- og omsorgsenhetene i Levanger kommune. Medlemmer til samarbeidsutvalgene i Distrikt Sør, Distrikt Nesset-Frol og Distrikt Sentrum-Ytterøy blir oppnevnt for 2 år av gangen.  Det må således oppnevnes nye samarbeidsutvalg for perioden 01.01.2010 - 31.12.2011.
Eldres Råd, lag, organisasjoner og ansatte har fremmet forslag.

Vurdering:
Av praktiske grunner råder rådmannen Driftskomiteen til å vedta at ordføreren kan forestå oppnevning av de medlemmer som fortsatt ikke er avklart etter at Driftskomiteen har behandlet denne saken, når forslag på disse kandidatene er klare. Det samme gjelder behov for eventuell suppleringer i oppnevningsperioden.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 17.02.2010 18:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051