Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10

Møtested: Skogn barne- og ungdomsskole
Dato: 17.02.2010, kl. 12:45, oppmøte
13:00 Orientering med omvisning
14:00 Pause
14:30 Møtet settes
17:15 Møtet slutt

Sakliste som PDF - word   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 2/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/10 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene i pleie- og omsorg for perioden 2010-2011 utredning vedtak
PS 4/10 Skolebruksplan  2010 - 2014, 2. gangs behandling utredning vedtak
PS 5/10 BPA – rekrutteringsproblemer utredning vedtak
PS 6/10 Status – prosjekt endret driftsform for 2 legekontorer utredning vedtak
PS 7/10 Samhandlingsprosjekt rehabilitering utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf x Vegard Granaune


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær


Orienteringer:

 • Før møtet ble satt ble det gitt omvisning og orientering ved Skogn BU skole v/John Grønli
 • Skoletinget v/Kristin Aas og Anne Grete Krogstad
 • Kommunedelplan oppvekst – status v/Lillian Flatgård
 • Kontrollutvalgets gjennomgang av protokoller, revisors vurdering ang dk-sak 39/09.    Til toppen av siden


PS 1/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 2/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Lewi Brevik og Anne Grete Krogstad

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Lewi Brevik og Anne Grete Krogstad    Til toppen av siden

 

PS 3/10 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene i pleie- og omsorg for perioden 2010-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
1. Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg ved PO enhetene, for perioden 01.01.10 – 31.12.11, oppnevnes:

Levanger kommunes samarbeidsutvalg ved PO enhetene

Person

Vara

Sted

Representerer

Anne Husbyn

Anne Grete Wennes

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Pårørendeforeningen BBT

Åshild Selmer

Inger Johanne Lona

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Nesset Sanitetsforening

Randi Aasenhus

Bjørg Berg

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Frol Sanitetsforening

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Røde Kors

Cesilie Iversen

Per Aunet

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Eldres råd

Kari Flakk

Aina Beate Haugene

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Ansattrepresentant

May Berit Riberg

Frøydis Espnes

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Ansattrepresentant

Gerd T. Heggdal

Wenche W. Sundal

Distrikt Nesset-Frol: Breidablikktunet

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Marit Lill Stavnås

 

Distrikt Sør – Åsen

Åsen sanitetsforening

Ruth Sakshaug

 

Distrikt Sør – Åsen

Brukerrepresentant

Lillian Husbyn

Hilde Gunn Vudduaunet

Distrikt Sør – Åsen

Ansattrepresentant

Trygve Røsdal

 

Distrikt Sør – Åsen

Pårørendeforeningen

Sylva Stokkan

 

Distrikt Sør – Åsen

Åsen pensjonistlag

Erling Hagnes

 

Distrikt Sør – Åsen

Rotary

Odin Nonstad

 

Distrikt Sør – Åsen

Eldres råd

Inger Solli

Lill Kristin Nordal

Distrikt Sør – Åsen

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Alvild Storaunet

 

Distrikt Sør – Skogn

Brukerrepresentant

Ella Lehren

 

Distrikt Sør – Skogn

Skogn pensjonistlag

Mary Flovik

Solveig Sunde

Distrikt Sør – Skogn

Skogn sanitetsforening

Oddmund Veie

 

Distrikt Sør – Skogn

Pårørendeforeningen

Anne M. Holberg

Anne Marit Enstad

Distrikt Sør – Skogn

Ansatterepresentant

Torbjørn Brenne

 

Distrikt Sør – Skogn

Skogn Rotary

Klara Fossbakken

Gunnar L. Myhr

Distrikt Sør – Skogn

Eldres råd

Anne Grete Hojem

Leiv A. Eid

Distrikt Sør – Skogn

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Asgjerd Valstad

Hans F. Donjem

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Eldres Råd

Olga Aaring

Magne Solemdal

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Beboere

Åse Røstad

Anne Birgit Berg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Ansattrepresentant

Marith Bye

Solfrid Salberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Venneforeningen LBAS

Grete Fagernes

Kari Eidem

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

LHL

 

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Levanger Sanitetsforening

Sigrun Hansen

Aud Moe

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Frol pensjonistlag

Vigdis Skage

Erling Thorhus

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Røde kors

Ingeborg Veie

Torill Langeland

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Frol sanitet

Ole J. Rønning

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Andre medlemmer

Randi Sundal Kvaløy

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: LBAS

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)

Anna Winje

Jenny Saltvik

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ytterøy pensjonistlag

Kari Nøst

Liv Winje

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Røde kors

Ivar Brattaker

Harald Skjørstad

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Nasjonalforeningen

Per Arne Forberg

Liv Laugsand

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Pårørendeforeningen

Judith Haugdahl

Åshild Gilberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Eldres råd

 

 

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Brukerrepresentant

Anne Karin Sørli

Rita Skjerve

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ansattrepresentant

Mari Anne Norvik

Marit Nøvik

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Ansattrepresentant

Sigvar Sandstad

Lars Forberg

Distrikt Sentrum – Ytterøy: Ytterøy

Politisk representant

(velges av dk 17.02.10)


2. Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter Driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.    Til toppen av siden

 

PS 4/10 Skolebruksplan  2010 - 2014, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til innstilling:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

 1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.


Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Følgende utbyggingsrekkefølge legges til grunn i økonomiplanarbeidet: Nesset ungdomsskole, Mule skole og Ytterøy skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut, slik at skolen gis en fleksibel utforming som ivaretar flere former for pedagogisk tilrettelegging.
 3. Ytterøy skoles bygges ut slik at man får samlet 1. – 10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. En plan som foreslår nedleggelse av skoler støttes ikke. Administrasjonen bes derfor å justere planen slik at dette ikke er et alternativ.


Einar Bangstad fremmet følgende tilleggsforslag (til rådmannens innstilling):
Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen bes å se på følgende uttalelser i skolebruksplanen, og vurdere å fjerne de som lyder motstridende og injurierende:

 • Side 20: ”Nordahl fant i sin undersøkelse at elever fra små barneskoler trivdes dårligere, og ble vurdert som mindre sosialt kompetente enn elever fra større barneskoler.”
 • Side 20 – kulepunkt 1 internasjonal forskning: ”Jo større skolen er, jo bedre er elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen.”
 • Side 21 – strekpunkt øverst: ”De fleste internasjonale undersøkelser konkluderer med at resultatene øker generelt med økende skolestørrelse, men at mindre skoler vil være gode på områder der foreldrene har lav sosio- økonomisk status og for visse elevgrupper.”


Noen av disse påstandene kan virke støtende på innbyggerne i kommunen, og trenger ikke stå i planen. Det er i tillegg motstridende til andre påstander i planen.

Avstemning:
Skjerves forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling, med Bangstads tillegg, fikk 3 stemmer.
Johansens forslag til innstilling fikk 7 stemmer, og er dermed tiltrådt.
Brustads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

INNSTILLING:
K-styrets vedtak om struktur i sak 55/09- økonomiplan 2010-2013 står fast. I tråd med dette og etter vurdering av høringsuttalelsene vedtas følgende utbyggingsrekkefølge:

 1. Nesset ungdomsskole, Mule skole, Ytterøy skole og Nesheim skole. Det er behov for å foreta en mindre endring av inngangspartiet ved Ekne skole.
 2. Mule skole renoveres/bygges ut slik at skolen gis en fleksibel utforming som tar høyde for økt elevtall.
 3. Ytterøy skole bygges ut slik at man får samlet 1.-10. trinn i samme bygg.
 4. Arbeidet med oppgradering av skolenes og barnehagenes pedagogisk tilrettelagte uteområder videreføres. Deler av den økonomiske avsetningen kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak som grenser mot veganlegget.
 5. Det legges til rette for alternativ energi til varme i alle større renoveringer og nybygg i henhold til kommunal energiplan.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Rådmannen bes å se på følgende uttalelser i skolebruksplanen, og vurdere å fjerne de som lyder motstridende og injurierende:

 • Side 20: ”Nordahl fant i sin undersøkelse at elever fra små barneskoler trivdes dårligere, og ble vurdert som mindre sosialt kompetente enn elever fra større barneskoler.”
 • Side 20 – kulepunkt 1 internasjonal forskning: ”Jo større skolen er, jo bedre er elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen.”
 • Side 21 – strekpunkt øverst: ”De fleste internasjonale undersøkelser konkluderer med at resultatene øker generelt med økende skolestørrelse, men at mindre skoler vil være gode på områder der foreldrene har lav sosio- økonomisk status og for visse elevgrupper.”


Noen av disse påstandene kan virke støtende på innbyggerne i kommunen, og trenger ikke stå i planen. Det er i tillegg motstridende til andre påstander i planen.    Til toppen av siden

 


PS 5/10 BPA – rekrutteringsproblemer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Driftskomiteen tar saken til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 6/10 Status – prosjekt endret driftsform for 2 legekontorer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Habilitet:
Asbjørn Brustad ba om driftskomiteens vurdering av sin habilitet.
Asbjørn Brustad ble av driftskomiteen enstemmig erklært habil.

Forslag i møte:
Kristin Aas (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 2 i rådmannens forslag til vedtak strykes.

Avstemning:
Rådmannens forslag med Aas sin endring, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteen tar informasjonen fra rådmannen til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 7/10 Samhandlingsprosjekt rehabilitering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen gir sin tilslutning til Levanger kommune sin deltakelse i arbeidet med å få til et samhandlingsprosjekt om rehabilitering som beskrevet i saken. 

Avstemning:
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteen gir sin tilslutning til Levanger kommune sin deltakelse i arbeidet med å få til et samhandlingsprosjekt om rehabilitering som beskrevet i saken.    Til toppen av siden 

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 17.02.2010 18:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051