Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.06.10

Møtested: Levanger rådhus 1. etg., rom 1056
Dato: 16.06.2010, kl. 14:00-15:20

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 16/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 17/10 Høring vedrørende nytt finansieringssystem for ikke kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor utredning vedtak
PS 18/10 Alternativ opplæring på ungdomstrinnet utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem dna/sp/krf x Ole Jørstad

  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Lunnan kommunalsjef


Spørsmål:
Asbjørn Brustad (SP) stilte spørsmål ang status for ny museumsplan.
Kommunalsjef Trude Nøst besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

  • Oppvekstplanen - endra tidsplan, v/kommunalsjef Trude Nøst
  • Dialogmøte mellom FAU’ene og DK 20.5.10 - oppsummering, v/kommunalsjef Trude Nøst    Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Heidi Flaten og Kjell Bullen

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Heidi Flaten og Kjell Bullen    Til toppen av siden

 

PS 17/10 Høring vedrørende nytt finansieringssystem for ikke kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saksframlegget med vurderinger og kommentarer til Kunnskapsdepartementets høringsnotat vedtas som kommunens høringsuttalelse og oversendes Kunnskapsdepartementet.    Til toppen av siden

 

PS 18/10 Alternativ opplæring på ungdomstrinnet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende innstilling (til formannskap og kommunestyre):
Med utgangspunkt i den faglige tilrådingen i vedlegg  1 til utredningen”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet” datert 14.10.2009 arbeides det for å  innpasse en forsterka avdeling for alternativ opplæring ved en ungdomsskole i ”Oppvekstplan for Levanger”.

Tiltaket er ment å være et element i enkeltskolenes  alternative arenaer  som brukes i perioder og siktes mot den lille gruppa av elever med helt ekstreme behov for tilrettelagt opplæring i deler av sin skolegang.

Når tiltaket skal innarbeides i økonomiplan og budsjetter prioriteres det som en del av nettverkene for sosialpedagogiske utfordringer i ungdomsskolen.

Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det etableres et fagnettverk for ansatte i skole som har ansvar for undervisningen av elever med meget lav motivasjon for skole og særlige behov for å styrke sosiale ferdigheter, elever med sterkt utfordrende atferd og som har behov for spesiell tilpasning av deler av sin undervisning på alternative arenaer.

Nettverket kan være organisert som et kommunalt nettverk eller en videreføring og videreutvikling av sos.ped.nettverket etablert som et samarbeid mellom HiNT, Levanger og Verdal kommuner samt de videregående skolene i Levanger og Verdal.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fagnettverket og PPT pålegges å samarbeide tett.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende innstilling (til formannskap og kommunestyre):
Med utgangspunkt i den faglige tilrådingen i vedlegg  1 til utredningen”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet” datert 14.10.2009 arbeides det for å  innpasse flere arenaer for alternativ opplæring på ungdomstrinnet i ”Oppvekstplan for Levanger”.

Tiltakene er ment å være et element i enkeltskolenes  alternative arenaer  som brukes i perioder.

Når tiltak skal innarbeides i økonomiplan og budsjetter prioriteres disse som en del av nettverkene for sosialpedagogiske utfordringer i ungdomsskolen.

Avstemning:
Haugans forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.
Skjerves tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Skjerves forslag til innstilling avvist med 9 mot 2 stemmer.
Johansens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Det etableres et fagnettverk for ansatte i skole som har ansvar for undervisningen av elever med meget lav motivasjon for skole og særlige behov for å styrke sosiale ferdigheter, elever med sterkt utfordrende atferd og som har behov for spesiell tilpasning av deler av sin undervisning på alternative arenaer.

Nettverket kan være organisert som et kommunalt nettverk eller en videreføring og videreutvikling av sos.ped.nettverket etablert som et samarbeid mellom HiNT, Levanger og Verdal kommuner samt de videregående skolene i Levanger og Verdal.

Fagnettverket og PPT pålegges å samarbeide tett.

INNSTILLING (til formannskap og kommunestyre):
Med utgangspunkt  i den faglige tilrådingen i vedlegg  1 til utredningen”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet” datert 14.10.2009 arbeides det for å  innpasse en forsterka avdeling for alternativ opplæring ved en ungdomsskole i ”Oppvekstplan for Levanger”.

Tiltaket er ment å være et element i enkeltskolenes  alternative arenaer  som brukes i perioder og siktes mot den lille gruppa av elever med helt ekstreme behov for tilrettelagt opplæring i deler av sin skolegang.

Når tiltaket skal innarbeides i økonomiplan og budsjetter prioriteres det som en del av nettverkene for sosialpedagogiske utfordringer i ungdomsskolen.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 16.06.2010 16:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051