Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.06.11

Møtested: Mule skole
Dato: 15.06.2011
Tid: kl. 14:00-16:00

Sakliste som PDF - word   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 11/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 12/11 Leksehjelp i Levanger - evaluering våren 2011 utredning vedtak
PS 13/11 Forskrift om ordensreglement for Levangerskolen utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Odd Einar Langø frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Lewi Brevik krf varamedlem dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan


 

Orienteringer:


 

PS 11/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Einar Bangstad og Kristin Aas

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Einar Bangstad og Kristin Aas    Til toppen av siden

 

 

PS 12/11 Leksehjelp i Levanger - evaluering våren 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 13/11 Forskrift om ordensreglement for Levangerskolen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endring i tittel på reglement:
Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger.

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
§ 4 Generelle rettigheter og plikter
Elevene har både rettigheter og plikter
a. RETTIGHETER
Som elev har du krav på:

 • At du får et godt lærings- og skolemiljø
 • At alle behandler deg på en ordentlig måte
 • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • At du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
 • At lærere, medelever og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing


b. PLIKTER
Som elev har du plikt til:

 • å arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø for alle
 • å behandle andre på en ordentlig måte, og la deres og skolen eiendeler være i fred
 • å ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt


Avstemning:
Johansens endringsforslag enstemmig vedtatt.
Johansens forslag til tilleggsforslag som innledning til §4, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak med endringer som ble foreslått, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger vedtas med følgende endringer/tillegg:

Endring av tittel på reglement:
"Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger."

Tillegg:
§ 4 Generelle rettigheter og plikter
Elevene har både rettigheter og plikter
a. RETTIGHETER
Som elev har du krav på:

 • At du får et godt lærings- og skolemiljø
 • At alle behandler deg på en ordentlig måte
 • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • At du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
 • At lærere, medelever og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing


b. PLIKTER
Som elev har du plikt til:

 • å arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø for alle
 • å behandle andre på en ordentlig måte, og la deres og skolen eiendeler være i fred
 • å ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 16.06.2011 16:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051