Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.11

Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus
Dato: 14.09.2011
Tid: kl. 14:00-15:35

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 14/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 15/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 16/11 Tilrettelegging for spesialundervisning i skolen i Levanger utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 +0 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Odd Einar Langø frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv - forfall

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Bjørg Tørresdal grunnskolefagansvarlig
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Anette Bartnes Dalheim SLT-koordinator
Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator ISK


Orienteringer:

 

 

PS 14/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 15/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen foreslo at alle skriver under protokollen.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Alle representantene godkjenner og skriver under protokollen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 16/11 Tilrettelegging for spesialundervisning i skolen i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen fremmet følgende forslag som alternativ til punkt 4 i rådmannens innstilling til vedtak:
 
4. Rådmannen bes om, i forbindelse med økonomiplan og budsjett, å legge fram forslag til økt antall stillinger ved PP-tjenesten i Levanger i en periode, for å kunne behandle enkeltsaker tidligere samtidig som en trapper opp det systemrettede arbeidet mot skolene.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1: Enstemmig
Rådmannens forslag til vedtak i punkt 2: Enstemmig
Rådmannens forslag til vedtak i punkt 3: Enstemmig
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 4 og Johansens forslag pkt. 4:
Johansens forslag punkt 4 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Rådmannen bes følge opp arbeidet med ”Tidlig innsats” gjennom en styrket leseopplæring og et målrettet arbeid med læringsmiljø ved alle skolene.
  2. Rådmannen bes om å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene.
  3. Rådmannen bes om å arbeide videre med effektivisering av PP- tjenesten.
  4. Rådmannen bes om, i forbindelse med økonomiplan og budsjett, å legge fram forslag til økt antall stillinger ved PP-tjenesten i Levanger i en periode, for å kunne behandle enkeltsaker tidligere samtidig som en trapper opp det systemrettede arbeidet mot skolene. 
        Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 19.10.2011 20:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051