Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.06.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 10.06.2009
Tid: 15:00-17:20
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 16/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Solgunn Øyen frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x (Britt Tønne Haugan)
Vegard Austmo sp varamedlem 6 dna/sp/krf x (Ole Jørstad)
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf x (Vegard Granaune)
Hans Aalberg frp varamedlem 1 frp x (Solgunn Øyen)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Øystein Lunnan prosjektleder
Reidun Johansen konsulent

 

Merknad:

Hans Aalberg, FRP  tiltrådte møtet etter behandling av sak 17/09

Orienteringer:

Ruspolitisk handlingsplan - prosess med revidering, trender i rusfeltet v/prosjektleder Vibeke Veie-Rosvoll

Kvalitetslosen v/prosjektleder Anne-Grete Wold

Orientering om arbeidet med skolebruksplanen - til driftskomiteen som styringsgruppe for skolebruksplanen - v/prosjektleder Øystein Lunnan.

Skolens uteområde – et rom for allsidig fysisk aktivitet v/Tor Egil Bagøien

Skolens bygg og rom v/John Grønli og Kirsti Wallum Alstad    Til toppen av siden

 

 

PS 16/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Forslag i møte:

Kjell Bullen og Ragnhild Skjerve velges til å underskrive protokollen

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kjell Bullen og Ragnhild Skjerve velges til å underskrive protokollen    Til toppen av siden 

 

 

PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve, SV, fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:

Ved eventuelle endringer i planen, orienteres dette om i Driftskomiteen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjerves tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009/12 for personale i grunnskolen, vedtas.

Ved eventuelle endringer i planen, orienteres dette om i Driftskomiteen    Til toppen av siden 

Publisert: 22.04.2009 12:39 Sist endret: 23.12.2009 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051