Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.05

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 06.05.2009
Tid: 15:00-16:40
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 12/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 13/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll utredning vedtak
PS 14/09 Driftsstyrer i Levanger Kommune utredning vedtak
PS 15/09 Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger - Forprosjekt utredning vedtak
FO 01/09 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) -  vedr skolene i Levangers tilgang på lærere i 2 fremmedspråk tekst beh.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Solgunn Øyen frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Øystein Lunnan prosjektleder

 

Orienteringer:


Spørsmål:

Spørsmål til leder i Driftskomiteen vedr skolene i Levangers tilgang på lærere i 2 fremmedspråk fra Kristin Aas (DNA)

Leder besvarte spørsmålet.  Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  Til toppen av siden

  

 

PS 13/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Britt Tønne Haugan og Vegard Granaune velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Britt Tønne Haugan og Vegard Granaune velges til å underskrive protokollen.  Til toppen av siden

 

 

PS 14/09 Driftsstyrer i Levanger Kommune

Saken trukket i møtet. Driftskomiteen ber om at det før behandling gjøres nødvendige drøftinger og at saken høres i alle råd og utvalg som berøres av saken.  Til toppen av siden

 

 

PS 15/09 Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

I punkt 1 legges følgende presisering til forslag til vedtak: .... med den presisering at prosjektgruppa sammensettes med representasjon fra både Levanger museum og SNK samt 3 representanter fra museene i tillegg til PL.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Forslag til mandat og skisse til organisering av forprosjektet for Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger legges til grunn for prosjektarbeidet med den presisering at prosjektgruppa sammensettes med representasjon fra både Levanger museum og SNK samt 3 representanter fra museene i tillegg til PL.

2.        Prosjektet utføres iht. den vedtatte ProsjektLederProsess-metodikk – PLP med de roller/ansvar og dokumentasjonskrav som følger av denne.  Til toppen av siden

Publisert: 05.04.2009 01:18 Sist endret: 23.12.2009 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051